Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – Etap I