Zielonogórska woda

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o jakość oraz walory zapachowe wody dostarczanej z naszej sieci informujemy, że od 2000 roku nie stosujemy chloru do dezynfekcji wody. Zastąpiono go wyczuwalnym dwutlenkiem chloru, a na lokalnych stacjach Dzielnicy Nowego Miasta stosowany jest podchloryn sodu. Oczywiście jako firmie wodociągowej zależy nam na tym, by przy produkcji wody stosować jak najmniejszą ilość tego typu środków, a nawet jeśli jest to możliwe całkowicie z nich zrezygnować. Natomiast wymagania wynikające z Rozporządzania Ministra Zdrowia, jak i zdrowy rozsądek, nakładają na nas obowiązek dostarczania bezpiecznej wody pod względem bakteriologicznym. Naczelną zasadą przy wodzie pitnej jest nie występowanie w niej bakterii, a gwarantem tego jest stosowanie dezynfektanta, który nie dopuszcza do ich rozwoju w systemach wodociągowych. Należy wyjaśnić, że dawkowanie w/w środków nie odbywa się w sposób dowolny. Maksymalny poziom dawek określa stosowne Rozporządzanie Ministra Zdrowia. W Europie, również w Polsce konsumenci wody oczekują, że w wodzie z kranu nie będzie zapachu chloru (dezynfektanta). Paradoksalnie jednak obywatele np. USA są zaniepokojeni o swoje zdrowie w sytuacji, kiedy go nie wyczuwają. Jego obecność daje im pewność, że woda jest bezpieczna, czyli nie ma w niej wirusów i bakterii. Wg. badań walory smakowe stawiają na drugim miejscu.
Zielonogórskie Wodociągi starają się sprostać oczekiwaniom mieszkańców i stosują dezynfekcję wody w możliwe niskich dawkach. Pamiętajmy, że Zielona Góra i okolice nie należą do najzasobniejszych pod względem pokładów głębinowych, z których woda może być ujmowana. Nasze potrzeby uzupełniamy z ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Obrzycy. Woda ta jednak wymaga stałego dawkowania do niej dwutlenku chloru. Doceńmy, że w naszym mieście pomimo suszy i tak głośnych ostatnio zagrożeń hydrologicznych cały czas mamy wodę, a miejscowe spadki ciśnienia wynikają jedynie z dużych poborów wody do podlewania. Uspokajamy, że obecnie nie ma problemów z ujmowaniem i produkcją wody dla mieszkańców naszego miasta. Zieloną Górę zaopatruje dwanaście ujęć wód głębinowych, a jedno ujęcie ujmuje wodę z rzeki Obrzycy. Kondycja ujęć jest obecnie dobra, spośród wymienionych tylko jedno ze względów eksploatacyjnych zostało wyłączone, ale to nie zagraża bieżącej produkcji wody. Dostarczana przez nas woda jest bardzo dobrej jakości. Przewagą kranówki jest fakt, że nie stagnuje w butelkach, jest ciągle badana i świeża. Woda butelkowana może stać na sklepowych półkach bardzo długo, jest badana w momencie rozlewania i narażona na różne temperatury przechowywania, nie zbadano do końca wpływu plastiku na jakość spożywanej wody.
Nasza woda badana jest przez Sanepid, ale również przez własne Laboratorium (akredytowane przez PCA) w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Badaniu poddawane jest 23 różnych parametrów. Spółka regularnie publikuje na swojej stronie internetowej wyniki badań: https://www.zwik.zgora.pl/woda…/woda/tabele-jakosci-wody/