Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na laboratorium w obiekcie zlokalizowanym na SUW Zawada w Zielonej Górze