Awaria urządzenia pomiarowego w hydrofornii przy ul. Kraljevskiej 7b

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. informują, że z uwagi na wystąpienie awarii urządzenia pomiarowego w hydrofornii przy ul. Kraljevskiej 7b w dniu 09.05.2019 r., wody zostaną pozbawieni mieszkańcy rejonu pomiędzy ulicami: od ul. Węgierskiej do ul. Aleja Wojska Polskiego oraz od ul. Wyszyńskiego do ul. Francuskiej. Przerwa w dostawie wody planowana jest od godz. 10:00 do godz. 11:00.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.