Światowy Dzień Wody 2019

22 marca to Światowy Dzień Wody obchodzony na świecie od 1993 roku, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma uświadomić ludziom jak istotną rolę w naszym życiu odgrywa woda, jak strategicznym zasobem jest słodka woda oraz jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Dlatego przypominamy, że wodę trzeba szanować. Powinno to obchodzić każdego z nas, bo to właśnie nasze postępowanie w dużej mierze przyczynia się do wyczerpywania zasobów wodnych. Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody podkreśla, że woda jest ludzkim prawem, dobrem każdego z nas.
Każdego dnia możemy przyczynić się do ochrony wody. Szanując ją oraz racjonalnie zużywając.
Mając wodę na co dzień, na tzw. wyciągniecie ręki – zastanówmy się. Wykorzystaną w domach wodę coraz trudniej jest oczyszczać. Przyczyną są środki czystości, detergenty kosmetyki i leki farmaceutyczne, jakich używamy, które trafiają w ściekach na oczyszczalnię. Niektórych z nich w procesach oczyszczania ścieków nie da się do końca oczyścić. Słodka woda przestała być już zasobem odnawialnym – zużywa się jej więcej i szybciej, niż przyroda jest w stanie odtworzyć. Ziemię pokrywa w ok. 70% woda, ale zaledwie 2,5% to woda słodka w większości w postaci lodu, i która nadaje się do picia.
Zielonogórskie wodociągi produkują i dostarczają wodę, dlatego szczerze zachęcamy do picia wody bezpośrednio z kranu. Nasza zielonogórska woda jest zdrowa, czysta i bezpieczna. Inwestujemy w technologię do jej produkcji, od lat nie stosujemy chloru do dezynfekcji.
Woda z kranu to inwestycja dla zdrowia, oszczędność finansowa jak i ochrona naszej planety przed setkami miliardów plastikowych butelek, jakie trafiają na wysypiska śmieci.
Woda z butelki nazywana źródlaną nie pochodzi z krystalicznych źródeł, a z przemysłowych ujęć dalekich od górskich potoków.
Woda z kranu ma lepszy smak, bo jest świeża i jest naprawdę tysiąc razy tańsza od wody butelkowanej.
Polecamy ciekawy artykuł i film na stronie:

https://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-wody/