Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na szatnie i węzeł sanitarny przy ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej Górze