PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej powyżej 100 000 € na wymianę systemu sterowania węzłem odwadniania osadów w Oczyszczalni Ścieków ŁĄCZA w Zielonej Górze