Przerwa w dostawie wody w dniu 15.11.2018 r. od godz. 23:00 do godz. 04:00

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. zawiadamiają odbiorców wody w Zielonej Górze zamieszkałych i posiadających firmy na niżej wymienionych osiedlach: Piastowskie, Słoneczne, Kilińskiego (wraz z ul. Jana Kilińskiego); os. Przyjaźni (do ul. Węgierskiej wraz z budynkami przy ul. Węgierskiej nr 11, 13, 15 i 17); os. Łużyckie (ul. Wyszyńskiego od nr 31 do 97 wraz z ul. Rydza Śmigłego); os. Viniarnia Home oraz przy ulicach: Jaskółczej (do wysokości ul. Głowackiego); ul. Głowackiego, Jasnej, Kukułczej, Ogrodowej (od ul. Jaskółczej do ul. Jasnej) oraz przy ul. Moniuszki (od ul. Jaskółczej do ul. Długiej), że dnia 15.11.2018 r. od godz. 2300 do godziny 400 nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na pilne prace remontowe na  pompowni wody przy ul. Wiśniowej.

W związku z powyższym prosimy odbiorców o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.