Komunikat dotyczący zabezpieczenia przed skutkami mrozu wodomierzy, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych.

W związku z nadejściem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności minusowych temperatur „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. uprzejmie informują wszystkich Odbiorców o konieczności zabezpieczenia przed skutkami mrozu wodomierzy, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych jak również instalacji wewnętrznych znajdujących się w nieogrzewanych pomieszczeniach. Informujemy również o konieczności dokonania odwodnienia i  oczyszczania  studzienek wodomierzowych oraz  zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych znajdujących się na zewnątrz posesji.

Niezabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed niepożądanym działaniem niskich temperatur może być groźne dla instalacji wod.-kan. i może doprowadzić do awarii co skutkować będzie przerwą w dostawie wody.