Dostawy koagulantu – chlorku poliglinu do uzdatniania wody pitnej