Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap I

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
„Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap I”
w ramach Projektu pn.:
„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – etap IV”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogloszenie o zamowieniu renowacja TP.pdf