Twardość wody

Twardość wód z SUW-ów i ujęć ZWiK Sp. z o.o. (2016 r.)

Twardość ogólna
jednostka
fizyczna
stopnie
amerykańskie
stopnie
niemieckie
jednostka
międzynarodowa 
mval /dm3 mg CaCO3/dm3 °n   (°dH) mmol /dm3
SUW Zawada 5,0 251 14,0 2,5
SUW Zacisze 6,0 299 16,7 3,0
Ujęcie Zjednoczenia 5,6 282 15,8 2,8
SUW Jany 4,1 207 11,6 2,1
SUW Jarogniewice 2,7 135 7,6 1,3
SUW Łężyca 3,1 155 8,7 1,6
SUW Ochla 4,2 208 11,6 2,1
SUW Stożne 4,9 247 13,8 2,5
SUW Zatonie 3,3 166 9,3 1,7
Ujęcie Zawada 5,5 275 15,4 2,8

Skala twardości wody

Rodzaj wody
jednostka fizyczna
jednostka między-narodowa
jednostka amerykańska
Stopnie niemieckie
Stopnie angielskie
Stopnie francuskie
mval/l
mmol/l
CaCO3 mg/l
(ppm)
°dH  (lub °n)
°e
°f
Bardzo miękka 0 - 1,78 0 - 0,89 0 - 89 0 - 5 0 - 6,23 0 - 8,9
Miękka 1,78 - 3,57 0,89 - 1,79 89 - 179 5 - 10 6,23 - 12,50 8,9 - 17,9
O średniej twardości 3,57 - 5,35 1,79 - 2,68 179 - 268 10 - 15 12,50 - 18,73 17,9 - 26,8
O znacznej twardości 5,35 - 7,13 2,68 - 3,57 268 - 357 15 - 20 18,73 - 24,96 26,8 - 35,7
Twarda 7,13 - 10,70 3,57 - 5,35 357 - 535 20 - 30 24,96 - 37,45 35,7 - 53,5
Bardzo twarda
Wg PN - 71/C-04554
ponad 10,70 ponad 5,35 ponad 535 ponad 30 ponad 37,45 ponad 53,5


Przeliczanie jednostek twardości

Rodzaj wody
jednostka fizyczna
jednostka między-narodowa
jednostka amerykańska
Stopnie niemieckie
Stopnie angielskie
Stopnie francuskie
mval/l
mmol/l
CaCO3 mg/l
(ppm)
°dH  (lub °n)
°e
°f
mval/l 1 0,5 50 2,8 3,5 5
mmol/l 2 1 100 5,6 7 10
CaCO3 mg/l (ppm) 0,02 0,01 1 0,056 0,07 0,1
stopnie niemieckie 0,357 0,1786 17,86 1 1,250 1,786
stopnie angielskie 0,285 0,1429 14,29 0,7999 1 1,429
stopnie francuskie 0,2 0,1 10 0,5599 0,700 1

Przykład: Dysponując wartością twardości wody z wodociągu zielonogórskiego: 5,8 mval/litr mnożąc przez współczynnik z tabeli uzyskamy:

  • 2,9 mmol/l
  • 290 mg CaCO3/l
  • 16,24 °dH
  • 20,3 °e
  • 29 °f

Aktualna twardość wody podana jest w Tabelach jakości wody