Statystyka

Struktura odbiorców wody w Zielonej Górze

 

Udział ujmowanych wód dla zaopatrzenia Zielonej Góry w wodę

 

Dobowe zużycie wody w Zielonej górze