Sieć wodociągowa

Woda po uzdatnieniu w Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie tłoczona jest dwoma magistralami Ø 500 i Ø 800 w kierunku miasta, zasilając po drodze Dzielnicę Chynów i Osiedle Kolorowe oraz Strefę Aktywności Gospodarczej "Spalony Las".

Duże zróżnicowanie wysokościowe  terenu miasta sięgające 150 m wymusza stosowanie kilku stopni pompowania. Eksploatowane są 4 przepompownie strefowe wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi. Główna pompownia zlokalizowana jest przy ul. Sulechowskiej. Stamtąd woda tłoczona jest  w kierunku pompowni Lubuska, do Śródmieścia, w kierunku Pompowni Wiśniowa i w kierunku Trasy Północnej. Pompownia Lubuska przetłacza z kolei wodę do największego zespołu zbiorników o pojemności 4 x 5000 m³, zlokalizowanego na Wzgórzach Braniborskich, w najwyższym punkcie miasta, pow. 200 m npm. Woda spływając grawitacyjnie zasila Kisielińską Dzielnicę Mieszkaniową Osiedle Śląskie, Kaszubskie, Mazurskie, Warmińskie oraz Osiedla Raculka, Słowackiego, dolną część Osiedla Braniborskiego, Osiedle Kilińskiego oraz Jędrzychów a także tereny LPPT w Nowym Kisielinie. Ze zbiorników tych zasilana jest  także pompownia Braniborska zaopatrująca  w wodę wysoką strefę Osiedla Braniborskie i Osiedle Morelowe. Pompownia Wiśniowa zasila najwyżej położone w południowo-zachodniej części miasta dzielnice: Osiedle Słoneczne, Piastowskie, Łużyckie, Przyjaźni, Unii Europejskiej i Os.Cegielnia oraz przysiółek Rybno.

Łączna pojemność zbiorników wody pitnej na terenie miasta wynosi 38 500 m³.

Zobacz zdjęcia obiektów wodociągowych w naszej galerii

Zobacz zdjęcia Pompowni przy ul. Sulechowskiej

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. eksploatują ogółem 459,2 km sieci wodociągowych (stan na 31.12.2014 r.), w tym:

 • 57,3 km sieci magistralnych o średnicach Ø 300-800,
 • 266,2 km sieci  sieci  rozdzielczych o średnicach Ø 80-300,
 • 135,7 km  przyłączy wodociągowych, których jest 8163 szt.

Sieci wodociągowe eksploatowane przez Spółkę znajdują się na terenie:

 • Miasta Zielona Góra,
 • Miejscowości Przylep w Gm. Zielona Góra
 • Części miejscowości Zawada w Gm. Zielona Góra,
 • Części miejscowości Nowy Kisielin w Gm. Zielona Góra (LPNT)
 • Części miejscowości Wilkanowo w Gm. Świdnica.

Stan techniczny miejskiej sieci wodociągowej jest zróżnicowany i zależy głównie od wieku i rodzaju materiału, z którego została zbudowana. Rurociągi rozdzielcze ułożone do połowy lat 70-tych to rurociągi z żeliwa  szarego i stalowe. W kolejnych latach dominował azbestocement  a następnie PVC. Przyłącza wykonywano z rur stalowych ocynkowanych - zastępując ołowiane, natomiast od r. 1993 zarówno sieci wodociągowe jak i przyłącza buduje się głównie  z  rur PE-HD.

Struktura wieku sieci wodociągowej kształtuje się następująco:

 • Do 5 lat – 7,0%
 • Od 6 do 10 lat – 16,7 %
 • Od 11 do 15 lat – 6,0 %
 • Od 16 do 20 lat – 3,7 %
 • Od 21 do 25 lat – 5,5 %
 • Powyżej 25 lat – 61,0 %.

W roku 2014 Spółka zanotowała 154 awarie, w tym: 90 awarii na sieciach wodociągowych i 64 awarie na przyłączach wodociągowych. Wskaźnik awarii na 1 km sieci w r. 2014 wyniósł 0,34 - w tym:

 • rurociągów magistralnych – 0,03 (2 awarie),
 • sieci rozdzielczej – 0,33 (88 awarii),
 • przyłączy – 0,47 (64 awarie).

W roku 2013 odnotowano 116 awarii, w tym: 60 na sieciach (w tym 4 awarie na magistralach) i 56 na przyłączach wodociągowych.

Pomiar i rozliczenie dostarczonej klientom wody następuje na podstawie odczytów wskazań ok. 12 300 szt. wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach.