Tabele jakości wody

Orientacyjny zasięg terytorialny wody dostarczanej przez SUW ZaciszeWoda pitna dostarczana przez naszą Spółkę jest regularnie badana pod kątem czystości chemicznej oraz mikrobiologicznej. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele jakości wody pobranej do badań z trzech punktów dostarczania do zielonogórskiej sieci wodociągowej:

  • Stacja Uzdatniania Wody "Zawada"
  • Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"
  • ujęcia podziemne przy ul. Zjednoczenia

Orientacyjny zasięg terytorialny wody dostarczanej przez SUW "Zacisze" i ujęcia podziemne przy ul. Zjednoczenia przedstawiono na mapie obok. Woda w pozostałej części Zielonej Góry oraz miejscowościach przyległych dostarczana jest przez SUW "Zawada".

Woda pitna dostarczana przez "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. spełnia wszystkie aktualne wymogi stawiane przepisami krajowymi, jak i przepisami Unii Europejskiej.  

Stacja Uzdatniania Wody "Zawada"

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2018 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/m 9,8 10,1 10,5 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 2,9 3,9 4,5 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,004 0,005 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,6 5 13 15
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 32,9 35,8 41,4 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,29 0,35 0,41 13 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,09 0,15 0,39 13  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 13 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,44 3,71 4,02 12 5,0
11 CO2-agresywny mg/dm3 0,00 0,00 0,00 12  
12 CO2-wolny mg/dm3 4,4 7,1 11,1 13  
13 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 13  
14 Detergenty anionowe   0,01 0,01 0,01 1  
15 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,23 0,35 0,48 13  
16 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 0,10 0,11 3 1,5
17 Glin (Al) mg/dm3 0,00 0,02 0,02 13 0,20
18 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,0011 0,0013 13 0,0030
19 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 12,5 12,5 12,5 1  
20 Kwasowość mval /dm3 0,32 0,32 0,32 1  
21 Magnez (Mg) mg/dm3 6,3 7,9 10,2 3 125
22 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
23 Mętność  NTU 0,17 0,22 0,26 13 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
24 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,004 0,008 13 2,0
25 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,001 0,002 13 0,02
26 pH   7,61 7,71 7,89 13 6,5 - 9,5
27 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,001 0,002 13 0,025
28 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,01 0,04 0,06 4  
29 OWO (C) mg/dm3 4,41 4,72 5,19 13 bez zmian nieprawidłowych
30 Potas (K) mg/dm3 1,5 2,4 3,1 3  
31 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 582 610 651 13 2500
32 Siarczany (SO4) mg/dm3 88 91 99 13 250
33 Sód (Na) mg/dm3 15,3 18,5 22,6 3 200
34 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 363 363 363 1  
35 Temperatura wody  °C 6,9 8,1 9,4 13  
36 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 9,9 10,4 10,7 13  
37 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,98 2,12 2,24 3  
38 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,30 5,52 5,72 3 1,2 - 10
39 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 265 276 286 12 60 - 500
40 Twardość ogólna (dH) °n 14,8 15,4 16,0 12 3,4 - 28
41 Wapń (Ca) mg/dm3 94,6 97,6 100 3  
42 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
43 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
44 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,29 3,46 4,40 13  
45 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,20
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 2 13  
47 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 1 13 bez zmian nieprawidłowych
48 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
51 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
IV kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/m 8,4 8,9 9,1 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,6 2,5 3,5 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,004 0,006 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,2 5 13 15
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 33,6 36,8 42,5 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,20 0,34 0,52 12 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,09 0,17 0,26 12  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,002 11 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,75 3,36 4,00 13 5,0
11 CO2-agresywny mg/dm3 0,00 0,00 0,00 4  
12 CO2-wolny mg/dm3 5,2 6,3 7,8 11  
13 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 0,01 11  
14 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,21 0,37 0,49 13  
15 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 0,14 0,17 3 1,5
16 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 0,02 0,03 11 0,20
17 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,0004 0,0017 11 0,0030
18 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 13,0 13,0 13,0 1  
19 Kwasowość mval /dm3 0,30 0,30 0,30 1  
20 Magnez (Mg) mg/dm3 8,2 8,7 9,5 3 125
21 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
22 Mętność NTU 0,12 0,19 0,29 13 1
23 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 0,003 0,012 11 2,0
24 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,001 0,001 11 0,02
25 Odczyn pH 7,65 7,77 7,93 13 6,5 - 9,5
26 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,001 0,002 11 0,025
27 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,03 0,08 0,15 3  
28 OWO (C ) mg/dm3 4,00 4,86 10,52 12 bez nieprawid-łowych zmian
29 Potas (K) mg/dm3 3,7 3,8 4,0 3  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 568 592 616 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 80 88 98 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 22,6 26,1 28,9 3 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 347 347 347 1  
34 Temperatura wody °C 8,3 10,3 13,0 13  
35 Tlen rozpuszczony mg/dm3 9,4 10,0 10,5 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,88 1,98 2,11 3  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,28 5,40 5,60 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 264 270 280 3 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 14,8 15,1 15,7 3 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 92,2 94,1 97 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,30 3,37 3,49 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 0,03 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 2 12  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 3 12 bez nieprawid-łowych zmian
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 12 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 12 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
III kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/m 7,7 8,7 9,4 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 0,4 1,5 2,0 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,004 0,009 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 13 15
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 36,2 38,6 45,4 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,16 0,26 0,35 7 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,18 0,31 0,57 7  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,002 13 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,08 3,55 4,09 13 5,0
11 CO2-agresywny mg/dm3 0,00 0,00 0,00 3  
12 CO2-wolny mg/dm3 3,7 6,1 8,6 13  
13 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 0,01 0,06 11  
14 Detergenty anionowe mg/dm3 0,006 0,006 0,006 1  
15 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,14 0,35 0,50 13  
16 Fluorki (F) mg/dm3 0,07 0,12 0,18 3 1,5
17 Glin (Al) mg/dm3 0,00 0,02 0,03 13 0,20
18 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 13 0,0030
19 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 13,2 13,2 13,2 1  
20 Kwasowość mval /dm3 0,26 0,26 0,26 1  
21 Magnez (Mg) mg/dm3 7,2 8,0 8,7 3 125
22 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
23 Mętność NTU 0,12 0,23 0,39 13 1
24 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,003 0,018 13 2,0
25 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,001 0,002 13 0,02
26 Odczyn pH 7,59 7,74 7,96 13 6,5 - 9,5
27 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 12 0,025
28 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,05 0,08 0,12 3  
29 Potas (K) mg/dm3 3,5 3,7 3,9 3  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 552 572 599 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 69 76 80 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 23,5 24,5 25,0 3 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 397 397 397 1  
34 Temperatura wody °C 12,6 14,9 17,2 13  
35 Tlen rozpuszczony mg/dm3 8,7 9,2 9,7 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,70 1,74 1,79 3  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,91 4,96 5,02 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 243 247 251 3 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 13,6 13,8 14,1 3 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 84,0 86,3 89 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,07 3,20 3,31 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 3 26 12  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 3 33 12 bez zmian nieprawidłowych
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 12 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 12 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 12 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 12 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
II kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/m 8,2 8,3 8,5 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 0,07 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,2 2,5 5,0 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,006 0,017 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 13 15
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 29,9 37,4 44,6 13 250
7 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,10 0,36 0,56 13 0,7*
8 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,10 0,27 0,62 13  
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,002 13 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,14 3,58 4,43 13 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 4,6 5,6 6,5 12  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 13  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 0,159 0,159 0,159 1  
14 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,07 0,34 0,51 12  
15 Fluorki (F) mg/dm3 0,14 0,17 0,20 3 1,5
16 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 0,03 0,10 12 0,20
17 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,0003 0,0120 13 0,0030
18 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 8,6 8,6 8,6 1  
19 Kwasowość mval /dm3 0,35 0,35 0,35 1  
20 Magnez (Mg) mg/dm3 8,3 8,8 9,7 3 125
21 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
22 Mętność NTU 0,22 0,28 0,38 13 1
23 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,002 0,004 13 2,0
24 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,001 13 0,02
25 Odczyn pH 7,71 7,80 7,89 13 6,5 - 9,5
26 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,001 0,005 12 0,025
27 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,05 0,08 0,11 3  
28 OWO (C ) mg/dm3 4,30 4,47 4,63 2  
29 Potas (K) mg/dm3 4,7 6,5 9,2 3  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 584 610 630 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 79 85 93 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 22,0 27,0 32,1 3 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 322 322 322 1  
34 Temperatura wody °C 9,9 13,4 17,1 13  
35 Tlen rozpuszczony mg/dm3 8,8 9,5 10,6 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,89 2,00 2,19 3  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,20 5,35 5,62 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 250 271 281 6 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 14,6 15,1 15,7 6 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 90,6 92,6 97 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,24 3,36 3,50 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 4 13  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 2 13 bez zmian nieprawidłowych
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 2 13 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0

Woda uzdatniona w SUW-Zawada podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 8,8 9,0 9,2 3  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 13 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 3,8 5,8 7,4 13 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,013 0,022 13 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 13 15
6 Bor (B) mg/dm3 0 0,2 0 1 1
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 33,4 39,6 44,7 13 250
8 Chloryny (ClO2) mg/dm3 0,30 0,41 0,58 13 0,7*
9 Chlorany (ClO3) mg/dm3 0,05 0,09 0,15 13  
10 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,001 13 0,05
11 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,13 3,70 4,20 13 5,0
12 CO2-wolny mg/dm3 6,4 7,4 10,1 13  
13 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 0,01 0,06 13  
14 Detergenty anionowe mg/dm3 0,007 0,007 0,007 1  
15 Dwutlenek chloru (ClO2) mg/dm3 0,16 0,34 0,47 12  
16 Fluorki (F) mg/dm3 0,07 0,10 0,13 3 1,5
17 Glin (Al) mg/dm3 <0,02 0,02 0,03 13 0,20
18 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 13 0,0030
19 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 12,3 12,3 12,3 1  
20 Kwasowość mval /dm3 0,31 0,31 0,31 1  
21 Magnez (Mg) mg/dm3 10,0 11,3 12,6 3 125
22 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 13 0,05
23 Mętność  NTU 0,12 0,19 0,29 13 1
24 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 0,003 0,007 12 2,0
25 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,002 0,006 12 0,02
26 Odczyn  pH 7,53 7,67 7,74 13 6,5 - 9,5
27 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,001 0,007 13 0,025
28 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06 0,07 0,07 3  
29 Potas (K) mg/dm3 5,1 5,7 6,4 3  
30 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 597 627 650 13 2500
31 Siarczany (SO4) mg/dm3 81 92 97 13 250
32 Sód (Na) mg/dm3 25,6 27,2 29,0 3 200
33 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 444 444 444 1  
34 Temperatura wody  °C 5,0 6,9 9,7 13  
35 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 10,0 11,0 12,1 13  
36 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,11 2,19 2,27 2  
37 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,36 5,68 6,08 3 1,2 - 10
38 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 280 292 304 7 60 - 500
39 Twardość ogólna (dH) °n 15,7 16,4 17,0 7 3,4 - 28
40 Wapń (Ca) mg/dm3 91,0 95,3 101 3  
41 Zapach TON z0 z0 z0 13 akcept.
42 Smak TFN <2 <2 <2 13 akcept.
43 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,17 3,34 3,57 13  
44 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,02 0,05 13 0,20
45 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 0 0 13  
46 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 6 13 bez zmian nieprawidłowych
47 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
48 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
49 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
50 Clostridium perfringens j.t.k. w 100 ml 0 0 0 13 0
Stacja Uzdatniania Wody "Zacisze"

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2018 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 1,6 1,6 1,6 1  
2 Amonowy jon (NH4) mg /dm3 <0,05 <0,05 <0,05 4 0,5
3 Azotany (NO3) mg /dm3 1,95 2,22 2,42 4 50
4 Azotyny (NO2) mg /dm3 < 0,003 0,004 0,016 4 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 4,0 5 4 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 0,00 0,07 0,07 3 0,3
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 16,3 16,6 16,8 4 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,78 0,83 0,87 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 5,8 8,1 10,9 4  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 0,0 0,0 0,0 1  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 0,06 0,07 4 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 0,003
14 Magnez (Mg) mg/dm3 4,9 5,7 6,8 4 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 4 0,05
16 Mętność  NTU 0,10 0,18 0,31 4 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
17 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 0,02
19 pH   7,52 7,64 7,77 4 6,5 - 9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 1 0,025
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,02 0,02 0,02 1  
22 OWO (C) mg/dm3 0,69 0,78 0,90 3 5
23 Potas (K) mg/dm3 2,1 2,1 2,1 1  
24 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 538 543 556 4 2500
25 Siarczany (SO4) mg/dm3 89 91 93 4 250
26 Smak TFN <2 <2 <2 2 akcept.
27 Sód (Na) mg/dm3 8,4 8,4 8,4 1 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 285 285 285 1  
29 Temperatura wody  °C 10,0 10,4 10,6 4  
30 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,03 6,39 7,08 4  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,77 1,86 1,98 4  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,14 5,25 5,32 4 1,2 - 10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 257 263 266 4 60 - 500
34 Twardość ogólna (dH) °n 14,4 14,7 14,9 4 3,4 - 28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 92 96 97 4  
36 Zapach TON z0 z0 z0 4 akcept.
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,33 3,39 3,53 4  
38 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 4 0,20
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 2 4 4  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 14 34 4 bez niepraw. zmian
41 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 2 0
42 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 2 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
IV kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 1,7 1,7 1,7 1  
2 Amonowy jon (NH4) mg /dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg /dm3 1,45 1,97 2,44 3 50
4 Azotyny (NO2) mg /dm3 <0,003 0,003 0,004 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 0 2,0 3 3 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. 0,07 0,10 3 0,3
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 15,3 18,6 22,1 3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,63 0,76 0,89 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 7,9 9,3 10,4 3  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 0,0 0,0 0,0 1  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,06 0,07 0,08 3 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,000 0,000 1 0,003
14 Magnez (Mg) mg/dm3 5,5 7,5 9,7 3 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
16 Mętność NTU 0,14 0,17 0,19 3 1
17 Miedź (Cu) mg/dm3 0,002 0,002 0,002 1 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
19 Odczyn pH 7,57 7,61 7,67 3 6,5 - 9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,025
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,10 0,11 0,11 2  
22 OWO (C ) mg/dm3 0,79 0,84 0,89 2 5
23 Potas (K) mg/dm3 2,1 2,1 2,1 1  
24 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 560 575 597 3 2500
25 Siarczany (SO4) mg/dm3 91 99 104 3 250
26 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
27 Sód (Na) mg/dm3 9,7 9,7 9,7 1 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 413 413 413 1  
29 Temperatura wody °C 10,9 11,0 11,1 3  
30 Tlen rozpuszczony mg/dm3 6,26 6,34 6,39 3  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,89 2,06 2,36 3  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,40 5,71 6,24 3 1,2 - 10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 270 285 312 3 60 - 500
34 Twardość ogólna (dH) °n 15,1 16,0 17,5 3 3,4 - 28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 96 102 109 3  
36 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,46 3,64 3,88 3  
38 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 2 3  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 29 84 3 bez nieprawid-łowych zmian
41 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
42 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
43 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
III kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 1,7 1,7 1,7 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,01 1,58 1,90 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,000 0,010 0,010 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 3 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 16,1 16,4 16,7 3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,88 0,92 0,95 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 8,9 10,5 12,9 3  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 0,12 0,17 3 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
13 Magnez (Mg) mg/dm3 5,6 6,1 6,6 3 125
14 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
15 Mętność NTU 0,12 0,24 0,43 3 1
16 Miedź (Cu) mg/dm3 0,002 0,002 0,002 1 2,0
17 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,002 0,002 0,002 1 0,02
18 Odczyn pH 7,47 7,54 7,59 3 6,5 - 9,5
19 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,025
20 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,04 0,04 0,04 1  
21 Potas (K) mg/dm3 2,4 2,4 2,4 1  
22 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 532 553 581 3 2500
23 Siarczany (SO4) mg/dm3 86 94 102 3 250
24 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
25 Sód (Na) mg/dm3 11,9 11,9 11,9 1 200
26 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 363 363 363 1  
27 Temperatura wody °C 11,1 11,2 11,4 3  
28 Tlen rozpuszczony mg/dm3 5,90 6,00 6,10 3  
29 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,85 1,93 2,00 3  
30 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,24 5,43 5,72 3 1,2 - 10
31 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 262 271 286 3 60 - 500
32 Twardość ogólna (dH) °n 14,7 15,2 16,0 3 3,4 - 28
33 Wapń (Ca) mg/dm3 96 99 104 3  
34 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
35 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,37 3,49 3,72 3  
36 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
37 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 3 9 3  
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 9 18 35 3 bez niepraw. zmian
39 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
40 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
41 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
II kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 1,9 1,9 1,9 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 1,98 2,09 2,28 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,003 0,009 0,017 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 0 2,0 3 3 15
6 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 13,6 16,2 17,5 3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
9 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,79 0,92 1,06 3 5,0
10 CO2-wolny mg/dm3 8,2 10,1 12,7 3  
11 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 0,16 0,19 3 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
14 Magnez (Mg) mg/dm3 6,1 8,7 10,9 3 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
16 Mętność NTU 0,21 0,28 0,38 3 1
17 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
19 Odczyn pH 7,46 7,55 7,61 3 6,5 - 9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 0,006 0,006 0,006 1 0,025
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,05 0,05 0,05 1  
22 Potas (K) mg/dm3 2,0 2,0 2,0 1  
23 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 537 551 563 3 2500
24 Siarczany (SO4) mg/dm3 87 90 96 3 250
25 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
26 Sód (Na) mg/dm3 9,6 9,6 9,6 1 200
27 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 402 402 402 1  
28 Temperatura wody °C 10,6 11,2 12,0 3  
29 Tlen rozpuszczony mg/dm3 6,35 6,41 6,45 3  
30 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,98 2,05 2,16 3  
31 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,27 5,48 5,74 3 1,2 - 10
32 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 264 274 287 3 60 - 500
33 Twardość ogólna (dH) °n 14,8 15,3 16,1 3 3,4 - 28
34 Wapń (Ca) mg/dm3 91 96 100 3  
35 Zapach TON 0,0 0,0 0,0 3 akcept.
36 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,27 3,43 3,58 3  
37 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,00 0,00 0,00 3 0,20
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 6 17 3  
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 3 14 20 3 bez niepraw. zmian
40 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
41 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
42 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0

Woda uzdatniona w SUW-Zacisze podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 ABS - UV 1/cm 1,3 1,3 1,3 1  
2 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 3 0,5
3 Azotany (NO3) mg/dm3 2,16 2,42 2,79 3 50
4 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,007 0,016 3 0,5
5 Barwa (Pt) mg/dm3 3 3,0 3 3 15
6 Bor (B) mg/dm3 0 0,3 0 1 1
7 Chlor ogólny (Cl) mg/dm3 n.w. n.w. n.w. 3 0,3
8 Chlorki (Cl) mg/dm3 18,2 18,4 18,6 3 250
9 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
10 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,89 1,02 1,12 3 5,0
11 CO2-wolny mg/dm3 9,1 9,9 10,8 3  
12 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
13 Detergenty anionowe mg/dm3 0,004 0,004 0,004 1  
14 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 0,10 0,12 3 1,5
15 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,003
16 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 13,5 13,5 13,5 1  
17 Kwasowość mval /dm3 0,3 0,3 0,3 1  
18 Magnez (Mg) mg/dm3 5,8 6,5 7,0 3 125
19 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,05
20 Mętność  NTU 0,12 0,16 0,21 3 1
21 Miedź (Cu) mg/dm3 0,002 0,002 0,002 1 2,0
22 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,02
23 Odczyn  pH 7,51 7,55 7,59 3 6,5 - 9,5
24 Ołów (Pb) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 1 0,025
25 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,08 0,10 0,11 2  
26 Potas (K) mg/dm3 3,0 3,0 3,0 1  
27 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 555 559 564 3 2500
28 Redox mV 198 198 198 1  
29 Siarczany (SO4) mg/dm3 90 91 93 3 250
30 Smak TFN <2 <2 <2 3 akcept.
31 Sód (Na) mg/dm3 13,2 13,2 13,2 1 200
32 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 385 385 385 1  
33 Temperatura wody  °C 10,5 10,8 11,2 3  
34 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,54 7,43 8,36 3  
35 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,96 2,00 2,03 3  
36 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,43 5,48 5,54 3 1,2 - 10
37 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 273 275 277 3 60 - 500
38 Twardość ogólna (dH) °n 15,3 15,4 15,5 3 3,4 - 28
39 Wapń (Ca) mg/dm3 97 99 101 3  
40 Zapach TON z0 z0 z0 3 akcept.
41 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,43 3,47 3,52 3  
42 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 3 0,20
43 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 1 1 3  
44 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 2 3 3 bez niepraw. zmian
45 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
46 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
47 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0 0 3 0
Ujęcie podziemne przy ul. Zjednoczenia

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2018 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka Wynik Próbek Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg /dm3 < 0,05 2 0,5
2 Azotany (NO3) mg /dm3 7,8 2 50
3 Azotyny (NO2) mg /dm3 0,004 1 0,5
4 Barwa    mg Pt/dm3 5 1 15
5 Chlorki (Cl) mg /dm3 26,8 2 250
6 Chrom mg /dm3 < 0,001 1 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową mg O2/dm3 0,97 1 5,0
8 dwutlenek węgla-wolny (CO2) mg /dm3 11,9 2  
9 Cynk (Zn) mg/dm3 0,03 1  
10 Fluorki (F) mg /dm3 0,05 1 1,5
11 Kadm (Cd) mg /dm3 0,0011 1 0,005
12 Magnez (Mg) mg /dm3 7,8 2 125
13 Mangan (Mn) mg /dm3 <0,02 2 0,05
14 Mętność  NTU 0,43 2 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
15 Miedź (Cu) mg/dm3 0,016 1 2,0
16 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,001 1 0,02
17 pH pH 7,6 1 6,5 - 9,5
18 Ołów (Pb) mg/dm3 0,001 1 0,01
19 Ortofosforany (PO4) mg /dm3 0,07 2  
20 OWO ( C) mg /dm3 1,3 2 bez nieprawidłowych zmian
21 Potas (K) mg/dm3 2,5 1  
22 Przewodność w 25°C µS cm 620 2 2500
23 Siarczany (SO4) mg /dm3 87 2 250
24 Sód (Na) mg/dm3 12,7 1 200
25 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg/dm3 410 2  
26 Temperatura wody  °C 12,1 2  
27 Tlen rozpuszczony (O2) mg /dm3 1,79 2  
28 Twardość niewęglanowa mval/dm3 2,59 2  
29 Twardość ogólna mval /dm3 5,95 2 1,2 - 10
30 Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 297 2 60 - 500
31 Twardość ogólna °n 16,6 2 3,4 - 28
32 Wapń (Ca) mg /dm3 106 2  
33 Zapach TON z0 2 akcept.
34 Smak TFN <2 1 akcept.
35 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,4 1  
36 Żelazo ogólne (Fe) mg /dm3 0,05 1 0,20
37 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 19 2  
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 17 2 bez nieprawidłowych zmian
39 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100cm3  0 0 0
40 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100cm3  0 0 0
41 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100cm3  0 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
IV kwartał 2017 roku
(23 października 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg /dm3 0,07 0,5
2 Azotany (NO3) mg /dm3 1,33 50
3 Azotyny (NO2) mg /dm3 <0,003 0,5
4 Barwa mg Pt/dm3 3 15
5 Bor (B) mg /dm3 0,1 1
6 Chlorki (Cl) mg /dm3 35,8 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową mg O2/dm3 0,75 5,0
9 dwutlenek węgla-wolny (CO2) mg /dm3 11,1  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 0,10  
11 Fluorki (F) mg /dm3 0,06 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,003
13 Magnez (Mg) mg /dm3 5,5 125
14 Mangan (Mn) mg /dm3 0,04 0,05
15 Mętność NTU 0,22 1
16 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
17 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
18 Odczyn pH 7,49 6,5 - 9,5
19 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,025
20 Ortofosforany (PO4) mg /dm3 0,08  
21 OWO ( C) mg /dm3 0,74 bez zmian nieprawidłowych
22 Potas (K) mg/dm3 1,9  
23 Przewodność w 25°C µS cm 619 2500
24 Siarczany (SO4) mg /dm3 115 250
25 Sód (Na) mg/dm3 14,9  
26 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg/dm3 441  
27 Temperatura wody °C 13,6  
28 Tlen rozpuszczony (O2) mg /dm3 2,47  
29 Twardość niewęglanowa mval/dm3 2,29  
30 Twardość ogólna mval /dm3 5,65 1,2 - 10
31 Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 282,5 60 - 500
32 Twardość ogólna °n 15,8 3,4 - 28
33 Wapń (Ca) mg /dm3 104  
34 Zapach TON z0 akcept.
35 Smak TFN <2 akcept.
36 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,36  
37 Żelazo ogólne (Fe) mg /dm3 0,06 0,20
38 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100cm3 0 0
39 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100cm3 0 0
40 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100cm3 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
III kwartał 2017 roku
(22 sierpień 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy mg NH3/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany mg NO3/dm3 <1,0 50
3 Azotyny mg NO2/dm3 0,006 0,5
4 Barwa mg Pt/dm3 5 15
5 Chlorki mg Cl/dm3 43,3 250
6 ChZT metodą nadmanganianową mg O2/dm3 0,72 5,0
7 CO2-wolny mg CO2/dm3 11,1  
8 Fluorki mg F/dm3 <0,05 1,5
9 Magnez mg Mg/dm3 5,6 125
10 Mangan mg Mn/dm3 0,04 0,05
11 Mętność NTU 0,35 1
12 Odczyn pH 7,49 6,5 - 9,5
13 Ortofosforany mg PO4/dm3 0,05  
14 Przewodność w 25°C µS cm 624 2500
15 Siarczany mg SO4/dm3 103 250
16 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg/dm3 436  
17 Temperatura wody °C 15  
18 Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 2  
19 Twardość niewęglanowa mval/dm3 2,26  
20 Twardość ogólna mval /dm3 5,6 1,2 - 10
21 Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 280 60 - 500
22 Twardość ogólna °n 15,7 3,4 - 28
23 Wapń mg Ca/dm3 103  
24 Zapach TON z0 akcept.
25 Smak TFN <2 akcept.
26 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,34  
27 Żelazo ogólne mg Fe/dm3 0,06 0,20
30 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w 1 cm3 5  
31 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w 1 cm3 9 bez zmian nieprawidłowych
32 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100cm3 0 0
33 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100cm3 0 0
34 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100cm3 0 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
II kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka min średnie max próbek norma
1 Azot amonowy mg NH3/dm3 <0,05 <0,05 <0,05 2 0,5
2 Azotany mg NO3/dm3 <1 2 3,1 2 50
3 Azotyny mg NO2/dm3 0,005 0,007 0,009 2 0,5
4 Barwa mg Pt/dm3 3 3 3 2 15
5 Bor mg B/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 1 1
6 Chlorki mg Cl/dm3 13,6 27,9 42,2 2 250
7 Chrom mg Cr/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 1 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową mg O2/dm3 1,03 1,055 1,1 2 5,0
9 CO2-wolny mg CO2/dm3 8,3 9,7 11,1 2  
10 Cynk mg Zn/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 1  
11 Fluorki mg F/dm3 0,09 0,14 0,19 2 1,5
12 Kadm mg Cd/dm3 <0,0003 <0,0003 <0,0003 1 0,0030
13 Krzemionka mg SiO2/dm3 13,99 13,99 14,0 1  
14 Kwasowość mval /dm3 0,26 0,26 0,3 1  
15 Magnez mg Mg/dm3 7 7,995 9,0 2 125
16 Mangan mg Mn/dm3 0,02 0,035 0,1 2 0,05
17 Mętność NTU 0,23 0,31 0,39 2 1
18 Miedź mg Cu/dm3 0,01 0,01 0,01 1 2,0
19 Nikiel mg Ni/dm3 0,002 0,002 0,00 1 0,02
20 Odczyn pH 7,48 7,545 7,6 2 6,5 - 9,5
21 Ołów mg Pb/dm3 0,008 0,008 0,01 1 0,025
22 Ortofosforany mg PO4/dm3 0,09 0,115 0,1 2  
23 Potas mg K/dm3 1,45 1,45 1 1  
24 Przewodność w 25°C µS cm 587 611,5 636 2 2500
25 Siarczany mg SO4/dm3 89,9 92,45 95 2 250
26 Sód mg Na/dm3 25,5 25,5 25,5 1 200
27 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg/dm3 362 370 378 2  
28 Temperatura wody °C 12,7 13,05 13 2  
29 Tlen rozpuszczony mg O2/dm3 0,27 1,22 2 2  
30 Twardość niewęglanowa mval/dm3 2,31 2,41 3 2  
31 Twardość ogólna mval /dm3 5,58 5,7 6 2 1,2 - 10
32 Twardość ogólna mg CaCO3/dm3 280 286 291 1 60 - 500
33 Twardość ogólna °n 15,7 16 16,3 1 3,4 - 28
34 Wapń mg Ca/dm3 100 101 102 2  
35 Zapach TON z0 z0 z0 2 akcept.
36 Smak TFN <2 <2 <2 2 akcept.
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,27 3,29 3,31 2  
38 Żelazo ogólne mg Fe/dm3 0,03 0,05 0,07 2 0,20
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w 1 cm3 2 9 16 2  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w 1 cm3 4 6 8 2 bez zmian nieprawidłowych
41 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100cm3 0 0 0 2 0
42 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100cm3 0 0 0 2 0
43 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100cm3 0 0 0 2 0

Woda z ujęć podziemnych przy ul. Zjednoczenia podana do zielonogórskiej sieci wodociągowej
I kwartał 2017 roku
(21 luty 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka wartość norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 9,08 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 30,30 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,75 5,0
7 Fluorki (F) mg/dm3 0,10 1,5
8 Magnez (Mg) mg/dm3 7,30 125
9 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
10 Mętność  NTU 0,11 1,0
11 Odczyn  pH 7,55 6,5÷9,5
12 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,14  
13 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 604 2500
14 Siarczany (SO4) mg/dm3 98 250
15 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 444,00  
16 Temperatura wody  °C 11,4  
17 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,64  
18 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,58  
19 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,89 1,2÷10
20 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 294,50 60÷500
21 Twardość ogólna (dH) °n 16,49 3,4÷28
22 Wapń (Ca) mg/dm3 106,00  
23 Zapach TON z0 akceptowalny
24 Smak TFN <2 akceptowalny
25 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,31  
26 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
27 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 2  
28 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 3 bez nieprawidłowych zmian
29 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
30 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
31 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Łężyca

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
I kwartał 2018 roku
(15 styczeń 2018)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,00 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
5 Mętność  NTU 0,42 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
6 Odczyn (pH) - 7,9 6,5÷9,5
7 OWO (C) mg/dm3 0,70 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 383 2500
9 Temperatura wody  °C 10,1  
10 Tlen - nasycenie % 3,9  
11 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 0,44  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,6 1,2÷10
13 Zapach TON z0 akceptowalny
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,2  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
16 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
17 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
18 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
IV kwartał 2017 roku
(16 październik 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,85 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność NTU 0,84 1,0
6 Odczyn (pH) - 7,89 6,5÷9,5
7 OWO (C) mg/dm3 0,71 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 381 2500
9 Temperatura wody °C 11,6  
10 Tlen - nasycenie % 4,5  
11 Tlen rozpuszczony mg/dm3 0,48  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,5 1,2÷10
13 Zapach TON z1R akceptowalny
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,3  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,07 0,2
16 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
17 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
18 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
III kwartał 2017 roku
(8 sierpnia 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 11,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,006 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 12,5 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 0,004 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,50 5,0
8 CO2-wolny mg/dm3 1,5  
9 Cynk (Zn) mg/dm3 0,06  
10 Fluorki (F) mg/dm3 <0,05 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 10,5  
13 Kwasowość mval /dm3 0,19  
14 Magnez (Mg) mg/dm3 4,4 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
16 Mętność NTU 0,18 1,0
17 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
19 Odczyn (pH) * - 8,06 6,5÷9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,25  
22 Potas (K) mg/dm3 1,14  
23 Przewodność elektryczna właściwa ** µS cm 359 2500
24 Siarczany (SO4) mg/dm3 66 250
25 Sód (Na) mg/dm3 8,6 200
26 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 257  
27 Temperatura wody °C 11,3  
30 Tlen - nasycenie % 37,8  
31 Tlen rozpuszczony mg/dm3 4,08  
32 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,44  
33 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,17 1,2÷10
34 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 158,50 60÷500
35 Twardość ogólna (dH) °n 8,88 3,4÷28
36 Wapń (Ca) mg/dm3 56,30  
37 Zapach TON z0 akceptowalny
38 Zasadowość ogólna mval /dm3 1,73  
39 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 3  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 26 bez nieprawidłowych zmian
42 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
43 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
II kwartał 2017 roku
(9 maj 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,5 50,00
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,50
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 19 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1 5
7 CO2-wolny mg/dm3 3  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 5 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
11 Mętność NTU 0,56 1,0
12 Odczyn pH 7,89 6,5÷9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,32  
14 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 384 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 53 250
16 Temperatura wody °C 10,5  
17 Tlen - nasycenie % 5,5  
18 Tlen rozpuszczony mg/dm3 0,61  
19 Wapń (Ca) mg/dm3 61  
20 Zapach TON z0 akceptowalny
21 Smak TFN <2 akceptowalny
22 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,3  
23 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,08 0,2
24 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 261  
25 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 119 bez nieprawid-łowych zmian
26 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
27 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
28 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Łężyca
I kwartał 2017 roku
(7 marca 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
4 Mętność  NTU 0,32 1,0
5 Odczyn  pH 7,86 6,5÷9,5
6 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 383 2500
7 Temperatura wody  °C 10,2  
8 Tlen - nasycenie % 11,1  
9 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 1,23  
10 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,44 1,2÷10
11 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 172,00 60÷500
12 Twardość ogólna (dH) °n 9,63 3,4÷28
13 Zapach TON z0 akceptowalny
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,13  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 54  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 65 bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zatonie

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
I kwartał 2018 roku
(13 marca 2018)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,00 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,34 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
6 pH - 7,80 6,5÷9,5
7 OWO (C) mg/dm3 0,96 bez nieprawid-łowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 358 2500
9 Temperatura wody  °C 9,7  
10 Tlen - nasycenie % 53,6  
11 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,94  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,4 1,2÷10
13 Zapach TON z0 akceptowalny
14 Smak TFN <2 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,6  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
17 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 6 bez nieprawid-łowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
IV kwartał 2017 roku
(23 października 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,75 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność NTU 0,31 1,0
6 Odczyn (pH) - 7,84 6,5÷9,5
7 OWO (C ) mg/dm3 0,95 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 360 2500
9 Temperatura wody °C 10,7  
10 Tlen - nasycenie % 57,6  
11 Tlen rozpuszczony mg/dm3 6,29  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,4 1,2÷10
13 Zapach TON z3S akceptowalny
14 Smak TFN <2 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,6  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
17 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 11  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 17 bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
III kwartał 2017 roku
(17 lipca 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 5,0 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 13,3 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,03 5,0
7 CO2-wolny mg/dm3 5,0  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,17 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 1,9 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
11 Mętność NTU 0,54 1
12 Odczyn pH 7,73 6,5 - 9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06  
14 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 358 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 35 250
16 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 240  
17 Temperatura wody °C 10,7  
18 Tlen rozpuszczony mg/dm3 53,8  
19 Twardość niewęglanowa mval /dm3 5,91  
20 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,33 1,2 - 10
21 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 167 60 - 500
22 Twardość ogólna (dH) °n 9,3 3,4 - 28
23 Wapń (Ca) mg/dm3 63,7  
24 Zapach TON z0 akcept.
25 Smak TFN <2 akcept.
26 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,60  
27 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,20
30 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
31 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 25 bez zmian nieprawidłowych
32 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
33 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
34 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
II kwartał 2017 roku
(5 kwietnia 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 1 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,02 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3,0 15
5 Bor (B) mg/dm3 <0,1 1
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 12,9 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,07 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 4,5  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Detergenty anionowe mg/dm3 0,00  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,0030
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 12,9  
15 Kwasowość mval /dm3 0,14  
16 Magnez (Mg) mg/dm3 2,7 125
17 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
18 Mętność NTU 0,38 1
19 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
20 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
21 Odczyn pH 7,77 6,5 - 9,5
22 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,025
23 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,08  
24 Potas (K) mg/dm3 1,7  
25 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 355 2500
26 Siarczany (SO4) mg/dm3 34 250
27 Sód (Na) mg/dm3 9,3 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 245  
29 Temperatura wody °C 10,4  
30 Tlen rozpuszczony mg/dm3 3,3  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 0,75  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,34 1,2 - 10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 167 60 - 500
34 Twardość ogólna (dH) °n 9,4 3,4 - 28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 62,5  
36 Zapach TON z0 akcept.
37 Smak TFN <2 akcept.
38 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,59  
39 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,20
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 8  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml >300 bez zmian nieprawidłowych
42 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
43 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zatonie
I kwartał 2017 roku
(17 stycznia 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,17 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,20 1,0
6 Odczyn  pH 7,75 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 357 2500
8 Temperatura wody  °C 9,3  
9 Tlen - nasycenie % 50,1  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,78  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,32 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 166,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 9,30 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,59  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna

Woda podana do sieci z ujęcia - Zielona Góra Zawada-Szkolna 18
I kwartał 2018 roku
(7 luty 2018)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0  
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003  
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Mangan (Mn) mg/dm3 0,07 0,05
6 Mętność  NTU 0,40 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
7 pH - 7,60 6,5÷9,5
8 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 608 2500
9 Temperatura wody  °C 9,8  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 0,32  
11 Zapach TON Z0 akceptowalny
12 Smak TFN <2 akceptowalny
13 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,3  
14 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
15 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1,00  
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 25,0  
17 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
18 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z ujęcia - Zielona Góra Zawada-Szkolna 18
IV kwartał 2017 roku
(12 grudzień 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
3 Mangan (Mn) mg/dm3 0,08 0,05
4 Mętność NTU 0,71 1,0
5 Odczyn (pH) - 7,87 6,5÷9,5
6 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 574 2500
7 Temperatura wody °C 10,3  
8 Tlen rozpuszczony mg/dm3 4,64  
9 Zapach TON Z0 akceptowalny
10 Smak TFN <2 akceptowalny
11 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,2  
12 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
13 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
14 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
15 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
IV kwartał 2016 roku
(13 grudzień 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 5 15
5 Chlorki  (Cl) mg/dm3 26,20 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,02 5,0
8 CO2-wolny mg/dm3 6,30  
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Magnez (Mg) mg/dm3 7,30 125
13 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
14 Mętność  NTU 0,28 1,0
15 Miedź (Cu) mg/dm3 0,02 2,0
16 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
17 Odczyn  pH 7,72 6,5÷9,5
18 Ołów (Pb) mg/dm3 0,00 0,01
19 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,15  
20 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 592 2500
21 Siarczany (SO4) mg/dm3 110,50 250
22 Temperatura wody  °C 9,8  
23 Tlen - nasycenie % 4,5  
24 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 2,30  
25 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,52 1,2÷10
26 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 276,00 60÷500
27 Twardość ogólna (dH) °n 15,46 3,4÷28
28 Wapń (Ca) mg/dm3 98,60  
29 Zapach TON z0 akceptowalny
30 Smak TFN <2 akceptowalny
31 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,220  
32 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,02 0,2
33 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
34 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
35 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
36 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
37 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
III kwartał 2016 roku
(7 lipiec 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 26,00 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,98 5,0
7 Fluorki (F) mg/dm3 0,09 1,5
8 Magnez (Mg) mg/dm3 7,80 125
9 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
10 Mętność  NTU 0,39 1,0
11 Odczyn  pH 7,53 6,5÷9,5
12 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,14  
13 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 585 2500
14 Siarczany (SO4) mg/dm3 109,60 250
15 Temperatura wody  °C 16,4  
16 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,53  
17 Twardość niewęglanowa mval /dm3 2,45  
18 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,60 1,2÷10
19 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 280,00 60÷500
20 Twardość ogólna (dH) °n 15,68 3,4÷28
21 Wapń (Ca) mg/dm3 99,60  
22 Zapach TON Z0 akceptowalny
23 Smak TFN <2 akceptowalny
24 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,15  
25 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
27 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
28 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
29 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
30 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Zawada; ul.Szkolna
II kwartał 2016 roku
(17 maj 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,01 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 0 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,10 1,0
6 Chlorki  (Cl) mg/dm3 25,30 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,65 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 8,40  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 0,0006 0,005
13 Magnez (Mg) mg/dm3 8,50 125
14 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
15 Mętność  NTU 0,24 1,0
16 Miedź (Cu) mg/dm3 0,03 2,0
17 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
18 Odczyn  pH 7,58 6,5÷9,5
19 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
20 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,08  
21 Potas (K) mg/dm3 1,35  
22 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 587 2500
23 Siarczany (SO4) mg/dm3 111,00 250
24 Sód (Na) mg/dm3 10,300 200
25 Temperatura wody  °C 14,6  
26 Tlen - nasycenie % 47,4  
27 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,76  
28 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,50 1,2÷10
29 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 275,00 60÷500
30 Twardość ogólna (dH) °n 15,40 3,4÷28
31 Wapń (Ca) mg/dm3 97,00  
32 Zapach TON z0 akceptowalny
33 Smak TFN <2 akceptowalny
34 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,12  
35 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
36 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
37 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
38 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
39 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
40 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
41 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Jany

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
I kwartał 2018 roku
(7 marca 2018)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 2 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 9,0 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,10 5,0
7 CO2-wolny mg/dm3 9,4  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 5,8 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 0,02 0,05
11 Mętność  NTU 0,36 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
12 pH  - 7,60 6,5÷9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,22  
14 OWO (C) mg/dm3 0,91 bez nieprawid-łowych zmian
15 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 417 2500
16 Siarczany (SO4) mg/dm3 82 250
17 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 296  
18 Temperatura wody  °C 11,2  
19 Tlen - nasycenie % 6,3  
20 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 0,67  
21 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,1 1,2÷10
22 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 0,0 60÷500
23 Twardość ogólna (dH) °n 0,00 3,4÷28
24 Wapń (Ca) mg/dm3 0,0  
25 Zapach TON z0 akceptowalny
26 Smak TFN <2 akceptowalny
27 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,9  
28 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,12 0,2
29 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
30 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
31 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 bez nieprawid-łowych zmian
32 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
33 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
34 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
IV kwartał 2017 roku
(7 listopad 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 9,0 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,10 5,0
7 CO2-wolny mg/dm3 9,4  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,11 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 5,8 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 0,02 0,05
11 Mętność NTU 0,24 1,0
12 Odczyn (pH) - 7,50 6,5÷9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,22  
14 OWO (C ) mg/dm3 0,94 bez nieprawidłowych zmian
15 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 443 2500
16 Siarczany (SO4) mg/dm3 82 250
17 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 296  
18 Temperatura wody °C 11,3  
19 Tlen - nasycenie % 4,2  
20 Tlen rozpuszczony mg/dm3 0,46  
21 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,5 1,2÷10
22 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 226 60÷500
23 Twardość ogólna (dH) °n 12,7 3,4÷28
24 Wapń (Ca) mg/dm3 81  
25 Zapach TON z1R akceptowalny
26 Smak TFN <2 akceptowalny
27 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,9  
28 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,17 0,2
29 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
30 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
31 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 2 bez nieprawidłowych zmian
32 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
33 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
34 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
III kwartał 2017 roku
(26 września 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,06 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność NTU 0,71 1,0
6 Odczyn (pH) - 7,49 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 441 2500
8 Temperatura wody °C 11,4  
9 Tlen - nasycenie % 4,2  
10 Tlen rozpuszczony mg/dm3 0,46  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,40 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 220,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 12,32 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,86  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,17 0,2
17 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
18 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
II kwartał 2017 roku
(13 czerwiec 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 7 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,1 1,0
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 6,7 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,93 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 7,3  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Fluorki (F) mg/dm3 0,19 1,5
12 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
13 Magnez (Mg) mg/dm3 4,6 125
14 Mangan (Mn) mg/dm3 0,02 0,05
15 Mętność NTU 0,35 1,0
16 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
17 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
18 Odczyn (pH) - 7,59 6,5÷9,5
19 Ołów (Pb) mg/dm3 0,003 0,01
20 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,16  
21 Potas (K) mg/dm3 1,58  
22 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 408 2500
23 Siarczany (SO4) mg/dm3 63 250
24 Sód (Na) mg/dm3 5,3 200
25 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 302  
26 Temperatura wody °C 11,5  
27 Tlen - nasycenie % 10,7  
28 Tlen rozpuszczony mg/dm3 1,15  
29 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,18  
30 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 3,9 1,2÷10
31 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 197 60÷500
32 Twardość ogólna (dH) °n 11,0 3,4÷28
33 Wapń (Ca) mg/dm3 71  
34 Zapach TON z0 akceptowalny
35 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,8  
36 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,31 0,2
37 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
38 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jany
I kwartał 2017 roku
(14 marca 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 5,00 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,58 1,0
6 Odczyn  pH 7,47 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 437 2500
8 Temperatura wody  °C 12,1  
9 Tlen - nasycenie % 8,3  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 0,90  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,50 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 225,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 12,60 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,89  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,14 0,2
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 11 bez nieprawidłowych zmian
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Stożne

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
II kwartał 2017 roku
(13 czerwiec 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,4 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,12 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 58,2 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,55 5,0
7 CO2-wolny mg/dm3 15,8  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,21 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 8,5 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 0,05 0,05
11 Mętność NTU 0,45 1,0
12 Odczyn (pH) - 7,35 6,5÷9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,10  
14 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 628 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 56 250
16 Temperatura wody °C 13,6  
17 Tlen - nasycenie % 54,1  
18 Tlen rozpuszczony mg/dm3 5,56  
19 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,1 1,2÷10
20 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 255 60÷500
21 Twardość ogólna (dH) °n 14,3 3,4÷28
22 Wapń (Ca) mg/dm3 88  
23 Zapach TON z0 akceptowalny
24 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,5  
25 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,05 0,2
26 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 2  
27 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 31 bez nieprawidłowych zmian
28 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
29 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
30 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
I kwartał 2017 roku
(20 luty 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 5 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,07 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,04 0,05
5 Mętność  NTU 0,16 1,0
6 Odczyn  pH 7,38 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 625 2500
8 Temperatura wody  °C 8,6  
9 Tlen - nasycenie % 60,2  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,96  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 5,04 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 252,00 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 14,11 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,47  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
17 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
18 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
IV kwartał 2016 roku
(21 listopad 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,25 0,50
2 Barwa  (Pt) mg/dm3 10 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,64 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,24 0,05
5 Mętność  NTU 0,27 1,0
6 Odczyn  pH 7,36 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 621 2500
8 Temperatura wody  °C 10,6  
9 Tlen - nasycenie % 47,4  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,19  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,9 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 245 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 13,7 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Smak TFN <2 akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,5  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
II kwartał 2016 roku
(14 czerwiec 2016)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,12 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,60 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,04 0,5
4 Barwa  (Pt) mg/dm3 10 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,00 1,0
6 Chlor wolny  (Cl) mg/dm3 <0,05  
7 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 2,69 5,0
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Fluorki (F) mg/dm3 0,15 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 16,90  
13 Kwasowość mval /dm3 0,48  
14 Magnez (Mg) mg/dm3 7,10 125
15 Mangan (Mn) mg/dm3 0,05 0,05
16 Mętność  NTU 0,49 1,0
17 Miedź (Cu) mg/dm3 <0,001 2,0
18 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
19 Odczyn  pH 7,16 6,5÷9,5
20 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
21 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,06  
22 Potas (K) mg/dm3 3,03  
23 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 618 2500
24 Siarczany (SO4) mg/dm3 54,70 250
25 Sód (Na) mg/dm3 39,800 200
26 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 393,00  
27 Temperatura wody  °C 13,9  
28 Tlen - nasycenie % 41,7  
29 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,17  
30 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,37  
31 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,88 1,2÷10
32 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 244,00 60÷500
33 Twardość ogólna (dH) °n 13,66 3,4÷28
34 Wapń (Ca) mg/dm3 86,20  
35 Zapach TON z0 akceptowalny
36 Smak TFN <2 akceptowalny
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,51  
38 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,03 0,2
39 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 0,02  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 53 bez nieprawidłowych zmian
42 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
43 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Stożne
III kwartał 2015 roku
(10 sierpień 2015)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 0 15
5 Bor (B) mg/dm3 0,3 1
6 Chlor wolny (Cl) mg/dm3 nw  
7 Chlorki (Cl) mg/dm3 15,3 250
8 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
9 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
10 Fluorki (F) mg/dm3 0,07 1,5
11 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
12 Magnez (Mg) mg/dm3 4,4 125
13 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
14 Mętność  NTU 0,08 1
15 Miedź (Cu) mg/dm3 0,001 2,0
16 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
17 Odczyn  pH 7,66 6,5÷9,5
18 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,010
19 OWO (C) mg/dm3 1,3 bez nieprawidłowych zmian
20 Przewodność elektryczna właściwa  µS/cm 458 2500
21 Siarczany (SO4) mg/dm3 77 250
22 Sód (Na) mg/dm3 6,1 200
23 Temperatura wody  °C 10,3  
24 Tlen - nasycenie % 39,0  
25 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 4,3  
26 Twardość ogólna (mval) mval/dm3 4,32 1,2÷10
26 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 216 60÷500
26 Twardość ogólna (dH) °n 12 sty 00 3,4÷28
27 Wapń (Ca) mg/dm3 79,4  
28 Zapach TON z0 akceptowalny
29 Smak TFN <2 akceptowalny
30 Zasadowość ogólna mval/dm3 3  
31 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 <0,02 0,2
32 Żelazo dwuwartościowe (Fe2+) mg/dm3 <0,02  
33 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 0  
34 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 0 bez nieprawidłowych zmian
35 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
36 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
37 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Jarogniewice

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
I kwartał 2018 roku
(13 luty 2018)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 0,17 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 12 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,00 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,79 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
6 pH - 7,80 6,5÷9,5
7 OWO (C) mg/dm3 2,7 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 298 2500
9 Temperatura wody  °C 9,3  
10 Tlen - nasycenie % 53,0  
11 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,02  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,8 1,2÷10
13 Zapach TON z0 akceptowalny
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,1  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,08 0,2
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 15 bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
IV kwartał 2017 roku
(10 październik 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 7 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,35 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność NTU 0,40 1,0
6 Odczyn (pH) - 7,70 6,5÷9,5
7 OWO (C ) mg/dm3 2,8 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 294 2500
9 Temperatura wody °C 11,0  
10 Tlen - nasycenie % 65,5  
11 Tlen rozpuszczony mg/dm3 7,11  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,7 1,2÷10
13 Zapach TON z0 akceptowalny
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,1  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,06 0,2
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 22  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 35 bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
III kwartał 2017 roku
(17 lipiec 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 0,09 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 1,9 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,009 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 12 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 2,6 250
6 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,05
7 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,00 5,0
8 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
9 Fluorki (F) mg/dm3 0,23 1,5
10 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,005
11 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 16,3  
12 Kwasowość mval /dm3 0,29  
13 Magnez (Mg) mg/dm3 5,6 125
14 Mangan (Mn) mg/dm3 0,03 0,05
15 Mętność NTU 0,66 1,0
16 Miedź (Cu) mg/dm3 0,015 2,0
17 Nikiel (Ni) mg/dm3 0,003 0,02
18 Odczyn (pH) * - 7,57 6,5÷9,5
19 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,01
20 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,29  
21 Potas (K) mg/dm3 2,92  
22 Przewodność elektryczna właściwa ** µS cm 297 2500
23 Siarczany (SO4) mg/dm3 <2,5 250
24 Sód (Na) mg/dm3 14,1 200
25 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 179  
26 Temperatura wody °C 11,4  
27 Tlen - nasycenie % 59,6  
30 Tlen rozpuszczony mg/dm3 6,43  
31 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,7 1,2÷10
32 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 134 60÷500
33 Twardość ogólna (dH) °n 7,5 3,4÷28
34 Wapń (Ca) mg/dm3 44,2  
35 Zapach TON z0 akceptowalny
36 Smak TFN <2 akceptowalny
37 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,1  
38 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,06 0,2
39 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml 1  
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 4 bez nieprawid-łowych zmian
41 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
42 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
43 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
II kwartał 2017 roku
(9 maj 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 0,06 0,50
2 Azotany (NO3) mg/dm3 2,6 50,0
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 12 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 2,4 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,17 5,0
7 CO2-wolny mg/dm3 5,8  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,31 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 6,6 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
11 Mętność NTU 0,90 1,0
12 Odczyn (pH) - 7,74 6,5÷9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,40  
14 OWO (C ) mg/dm3 3,0 bez nieprawidłowych zmian
15 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 300 2500
16 Siarczany (SO4) mg/dm3 <2,5 250
17 Temperatura wody °C 10,2  
18 Tlen - nasycenie % 52,5  
19 Tlen rozpuszczony mg/dm3 5,87  
20 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,8 1,2÷10
21 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 139 60÷500
22 Twardość ogólna (dH) °n 7,8 3,4÷28
23 Wapń (Ca) mg/dm3 44,9  
24 Zapach TON z0 akceptowalny
25 Smak TFN <2 akceptowalny
26 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,1  
27 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,12 0,2
28 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
29 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 5 bez nieprawidłowych zmian
30 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
31 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
32 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Jarogniewice
I kwartał 2017 roku
(7 luty 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 0,06 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 12 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 3,02 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,45 1,0
6 Odczyn  pH 7,63 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 299 2500
8 Temperatura wody  °C 8,6  
9 Tlen - nasycenie % 50,5  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 5,91  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 2,9 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 143 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 8,0 3,4÷28
14 Zapach TON z0 akceptowalny
15 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,1  
16 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,09 0,2
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 11 bez nieprawidłowych zmian
19 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0
SUW Zielona Góra-Ochla

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
I kwartał 2018 roku
(16 styczeń 2018)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,88 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,19 akceptowalna zalecany zakres wartości do 1,0
6 pH - 8,00 6,5÷9,5
7 OWO (C) mg/dm3 0,66 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 414 2500
9 Temperatura wody  °C 10,3  
10 Tlen - nasycenie % 58,0  
11 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 6,34  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,2 1,2÷10
13 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 208 60÷500
14 Twardość ogólna (dH) °n 11,6 3,4÷28
15 Zapach TON z3S (chlor) akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,0  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
IV kwartał 2017 roku
(13 listopad 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Amonowy jon (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 7 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,75 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność NTU 0,17 1,0
6 Odczyn (pH) - 7,72 6,5÷9,5
7 OWO (C ) mg/dm3 0,80 bez nieprawidłowych zmian
8 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 414 2500
9 Temperatura wody °C 10,3  
10 Tlen - nasycenie % 58,0  
11 Tlen rozpuszczony mg/dm3 6,34  
12 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,2 1,2÷10
13 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 208 60÷500
14 Twardość ogólna (dH) °n 11,6 3,4÷28
15 Zapach TON z3S (chlor) akceptowalny
16 Zasadowość ogólna mval /dm3 3,0  
17 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,04 0,2
18 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
19 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 1 bez nieprawidłowych zmian
20 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
21 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
22 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
III kwartał 2017 roku
(8 sierpień 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 0,005 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 5,0 15
5 Chlorki (Cl) mg/dm3 9,5 250
6 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,63 5,0
7 CO2-wolny mg/dm3 6,6  
8 Fluorki (F) mg/dm3 0,05 1,5
9 Magnez (Mg) mg/dm3 6,8 125
10 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
11 Mętność NTU 0,25 1
12 Odczyn pH 7,66 6,5 - 9,5
13 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,12  
14 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 421 2500
15 Siarczany (SO4) mg/dm3 60 250
16 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 270  
17 Temperatura wody °C 9,8  
18 Tlen - nasycenie % 26,2  
19 Tlen rozpuszczony mg/dm3 2,9  
20 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,16 1,2 - 10
21 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 208 60 - 500
22 Twardość ogólna (dH) °n 11,6 3,4 - 28
23 Wapń (Ca) mg/dm3 72,1  
24 Zapach TON z0 akcept.
25 Smak TFN <2 akcept.
26 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,97  
27 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,09 0,20
30 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
31 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
32 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
II kwartał 2017 roku
(9 maja 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,5
2 Azotany (NO3) mg/dm3 <1,0 50
3 Azotyny (NO2) mg/dm3 <0,003 0,5
4 Barwa (Pt) mg/dm3 3,0 15
5 Bor (B) mg/dm3 <0,1 1
6 Chlorki (Cl) mg/dm3 8,9 250
7 Chrom (Cr) mg/dm3 0,001 0,05
8 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 0,78 5,0
9 CO2-wolny mg/dm3 7,5  
10 Cynk (Zn) mg/dm3 <0,01  
11 Detergenty anionowe mg/dm3 0,007  
12 Fluorki (F) mg/dm3 0,20 1,5
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,0003 0,0030
14 Krzemionka (SiO2) mg/dm3 12,3  
15 Kwasowość mval /dm3 0,31  
16 Magnez (Mg) mg/dm3 6,1 125
17 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
18 Mętność NTU 0,26 1
19 Miedź (Cu) mg/dm3 0,002 2,0
20 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,02
21 Odczyn pH 7,60 6,5 - 9,5
22 Ołów (Pb) mg/dm3 <0,001 0,025
23 Ortofosforany (PO4) mg/dm3 0,19  
24 Potas (K) mg/dm3 1,1  
25 Przewodność elektryczna właściwa µS cm 418 2500
26 Siarczany (SO4) mg/dm3 58 250
27 Sód (Na) mg/dm3 6,7 200
28 Sucha pozostałość - ilość ogólna mg /dm3 292  
29 Temperatura wody °C 8,7  
30 Tlen rozpuszczony mg/dm3 4,6  
31 Twardość niewęglanowa mval /dm3 1,26  
32 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,18 1,2 - 10
33 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 209 60 - 500
34 Twardość ogólna (dH) °n 11,7 3,4 - 28
35 Wapń (Ca) mg/dm3 73,7  
36 Zapach TON z3S (chlor) akcept.
37 Smak TFN <2 akcept.
38 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,92  
39 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,05 0,20
40 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
41 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml 8 bez zmian nieprawidłowych
42 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
43 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
44 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0

Woda podana do sieci z SUW Zielona Góra-Ochla
I kwartał 2017 roku
(17 stycznia 2017)

Lp. Oznaczenie Jednostka Wartość Norma
1 Azot amonowy (NH4) mg/dm3 <0,05 0,50
2 Barwa (Pt) mg/dm3 3 15
3 ChZT metodą nadmanganianową (O2) mg/dm3 1,03 5,0
4 Mangan (Mn) mg/dm3 <0,02 0,05
5 Mętność  NTU 0,17 1,0
6 Odczyn  pH 7,56 6,5÷9,5
7 Przewodność elektryczna właściwa  µS cm 426 2500
8 Temperatura wody  °C 7,9  
9 Tlen - nasycenie % 29,3  
10 Tlen rozpuszczony  mg/dm3 3,48  
11 Twardość ogólna (mval) mval /dm3 4,22 1,2÷10
12 Twardość ogólna (CaCO3) mg/dm3 210 60÷500
13 Twardość ogólna (dH) °n 11,80 3,4÷28
14 Zasadowość ogólna mval /dm3 2,96  
15 Żelazo ogólne (Fe) mg/dm3 0,05 0,2
16 Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto  
17 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 +/-2 °C j.t.k. w ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian
18 Bakterie grupy coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
19 Escherichia coli metodą FM j.t.k. w 100 ml 0 0
20 Paciorkowce kałowe j.t.k. w 100 ml 0 0