Uzgodnienia i odbiory techniczne

Usługi wykonują:

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 4519 300

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Cennik usług (obowiązuje od 01.08.2018 r. - ceny netto):

Lp. Opis usługi Cena netto
[zł]
1.
Uzgodnienie:
 -  koncepcji sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  projektu budowlanego/wykonawczego przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  trasy urządzeń podziemnych i nadziemnych, projektu drogowego oraz lokalizacji obiektów
    względem przebiegu projektowanej oraz istniejącej infrastruktury wod.-kan.
Uwaga:
W przypadku konieczności ponownej weryfikacji projektu oraz wniesienia pisemnych uwag ze strony „ZWiK”, cena za uzgodnienie dokumentacji wzrasta o 50%
76,00 zł/h
2.
Przegląd/odbiór techniczny:
 -  przed zasypaniem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 -  końcowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
71,00 zł/h

 

Do pobrania:

Cennik za wykonywane usługi techniczne: Warunki techniczne, uzgodnienia, odbiory
Pełnomocnictwo do zlecenia wykonania usługi