Usługi laboratoryjne - galeria

Pracownia Fizykochemii Wody

Spektrometr absorpcji atomowej

Spektrometr absorpcji atomowej

Pracownia Mikrobiologii