Usługi laboratoryjne

     Laboratorium Badania Wód i Ścieków "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze wykonuje badania wód i ścieków na potrzeby własne oraz na zlecenia osób fizycznych i prawnych w zakresie jak w załączonym cenniku.

     Laboratorium Badania Wód i Ścieków posiada cztery pracownie:

 • Pracownia Fizykochemii Wody
 • Pracownia Mikrobiologii
  zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Zawadzie, ul. Kożuchowska 35
 • Pracownia Badania Ścieków
  mieszcząca się w dwóch lokalizacjach: w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110a oraz przy Oczyszczalni Ścieków w Łężycy

Zobacz inne zdjęcia laboratorium w naszej galerii

     Personel Laboratorium stanowi 14 osób dobrze przygotowanych do wykonywania badań. Wykształcenie wyższe posiada 12 pracowników, pozostali wykształcenie średnie. Wysokie kwalifikacje personelu są systematycznie potwierdzane w udziale w krajowych i międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych.

     Laboratorium Badania Wód i Ścieków "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze zapewnia wysoką jakość badań. Uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji  AB 1006  oraz akredytacja badań w deklarowanym zakresie zapewniają wysoki poziom kompetencji technicznych personelu Laboratorium, a także najwyższy poziom świadczonych usług badawczych.

     Laboratorium Badania Wód i Ścieków prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i zapewnia że:

 • Wysoki poziom jakości pracy i usług badawczych i pomiarowych jest najważniejszym celem wszystkich pracowników Laboratorium.
 • Bezwzględnie przestrzegane są warunki umowy i zasady zachowania praw własności Klienta i poufności badań.
 • Pracownicy wykonują badania bezstronnie i niezależnie od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron

Laboratorium wyposażone jest w niezbędną nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy w tym m.in.:

 • Spektrometr absorpcji atomowej: Analyst_700 (Perkin-Elmer)
 • Chromatograf jonowy: 881 Compact IC pro (Metrohm)
 • Aparat do oznaczania OWO: TOC-L (Shimadzu)
 • Spektrofotometry: DR 2000, DR 2500 Odyssey, DR 2800, DR 5000 (HACH), UV-1202 (Shimadzu), Pharo 300 (Merck)
 • Fotometry: SQ-200 (Merck)
 • Konduktometry: inoLAB Cond Level 1, inoLAB Cond Level 2 (WTW), TDS-METR 44600 (HACH)
 • pH-metry: 540 GLP, 330, 340i, 353, inoLAB 730P (WTW), EC30 (HACH)
 • Turbidymetry: HI 88703 (Hanna Instruments), 2100p, 2100 AN IS (HACH)
 • Tlenomierze: Oxi 538, Oxi 330/SET, Oxi 730 SET (WTW), HQ30d (HACH)
 • Demineralizatoxry: D-100 (Polwater), HLP10sp, HLP 10s (HLP Hydrolab), GFL-2008 (GFL)
 • Sterylizatory: Stericlave 24S (COMINOX), ASL-80 MSV (SMS), VX-55 (Systec)
 • Aparat do destylacji z parą wodną: UDK-142, UDK-149 (VELP)
 • Wagi: HA-180M (AND), CP224S-OCE, BP221S, BP2100S (Sartorius), WPA-180/k, WPX 200/2000, WXD 200/2000 (Radwag), SI-234A (Denver Instruments)
 • Titrator: 785 DMP (Metrohm), Titralab AT1000 (Hach)
 • Mikroskop: MN-358 (Opta Tech), Eclipse E200 (Nikon)
 • Mineralizatory: Start D (Millestone), Digital-Digesdahl (HACH), DK-6 (VELP)
 • Wirówka: MPW-350e , MPW-352 (MPW Med.instruments)
 • Miernik wieloparametrowy: HQ 40d (HACH)
 • Termoreaktory: LT-200 (Hach-Lange), TR-600 (Merck),  (Nanocolor)
 • Zestaw do oznaczania BZT: OxiTop Control 12 (WTW)
 • Zestaw do filtracji: AS 300 (Millipore) 
 • Wytrząsarka: PROMAX 2020 (Heidolph)

Usługi wykonują:

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A
Laboratorium Badania Wód i Ścieków

Badania wód i ścieków wykonuje się z próbek dostarczonych lub pobranych przez pracownika laboratorium (zalecane). 

 • Zlecenia badania wód i ścieków przyjmowane są
  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Laboratorium t.j. 6:45-14:45.
 • Próbki do badań fizykochemicznych wód i ścieków przyjmowane są we właściwych pracowniach
  w dni powszednie do godziny 12:00.
 • Próbki do badań mikrobiologicznych wód przyjmowane są w pracowniach w Zawadzie
  w poniedziałki, wtorki i środy do godziny 12:00.

Jeżeli klient jest zdecydowany pobrać i dostarczyć próbki samodzielnie, prosimy o skontaktowanie się z właściwą pracownią w celu uzyskania stosownych wskazówek. Uprzednio prosimy zapoznać się z instrukcją pobierania próbek wody lub instrukcją pobierania próbek ścieków.

Pobieranie próbek wód i ścieków przez pracownika Laboratorium u klienta realizujemy w obszarze do 50 km od Zielonej Góry. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 68 4548 685 - badanie wody w Zawadzie (fizykochemiczne)
 • 68 4548 715 - badanie wody w Zawadzie (mikrobiologiczne)
 • 68 4519 318 - badanie ścieków w Zielonej Górze
 • 68 4519 317 (Zielona Góra) lub 68 4548 684 (Zawada) - Kierownik Laboratorium

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Do pobrania:

Cennik usług Laboratorium
Zlecenie badania wody
Zlecenie badania ścieków
Protokół dostarczenia próbek wody
Protokół dostarczenia próbek ścieków
Informacje dla klienta
Pobieranie próbek wody - informacje dla klienta
Pobieranie próbek ścieków - informacje dla klienta
Normy PL i UE dla wody pitnej
Ankieta badania satysfakcji klienta z korzystania z usług laboratorium