Naprawa i legalizacja wodomierzy

     Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze wykonuje usługi napraw, legalizacji i ekspertyz wodomierzy do wody zimnej i ciepłej o średnicach nominalnych od 15 mm do 150 mm. Organizacyjnie funkcjonuje w strukturze Wydziału Sprzedaży Spółki.

     Zgodnie z obowiązującym prawem* legalizacja wodomierzy może odbywać się tylko w Punktach Legalizacyjnych nadzorowanych przez państwową administrację miar.

     Punkt Legalizacyjny Wodomierzy w Zielonej Górze powstał w 1993 roku.
Wykonuje naprawy i legalizacje wodomierzy własnych, oraz w ramach usług dla firm i ludności. Zatrudnia pracowników o dużym doświadczeniu, wiedzy fachowej i rzetelności, gwarantując świadczenie usług na wysokim poziomie.

     We współpracy i pod nadzorem Obwodowego Urzędu Miar w Zielonej Górze legalizowanych jest ok. 2 500 - 3 000 szt. wodomierzy w roku.

Punkt Legalizacyjny Wodomierzy posiada:

Stanowiska kontrolne do sprawdzania wodomierzy o średnicach DN 15 - DN 40, wyposażone w:

  • zbiorniki pomiarowe: 2x 10, 2x 220, 300 i 900 dm3;
  • dwa stoły montażowe do pojedynczego sprawdzania wodomierzy;
  • dwa stoły montażowe do szeregowego sprawdzania wodomierzy (6 szt. w szeregu).

Stanowisko kontrolne do sprawdzania wodomierzy o średnicach DN 50 - DN 150, wyposażone w:

  • zbiorniki pomiarowe: 50, 2000 i 4000 dm3;
  • stół montażowy do sprawdzania wodomierzy DN 50 - DN 150.

     Woda zasilająca stanowiska kontrolne znajduje się w obiegu zamkniętym. Odpowiedni strumień objętości i ciśnienie wody zapewnia zespół pomp wirowych.

* Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 z późn. zm.)

Zobacz inne zdjęcia w naszej galerii

Punkt Legalizacyjny Wodomierzy "ZWiK" Sp. z o.o.
Zielona Góra, ul. Lubuska 1

(Decyzja Nr UPL 12/2017 z dnia 9 września 2017 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie)

Usługi wykonują:

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.
Stacja Napraw i Legalizacji Wodomierzy
65-265 Zielona Góra, ul. Lubuska 1

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 4519 321 (tel./fax)
Przyjęcia wodomierzy w dni robocze w godzinach od 07:30 do 14:30.
Wodomierze należy dostarczyć do Punktu Legalizacyjnego i odebrać po wykonaniu usługi.
Usługa wykonywana jest w ciągu 14 dni.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Cennik usług:

Przykładowe ceny brutto naprawy (regeneracji) i ponownej legalizacji najczęściej używanych wodomierzy w budynkach mieszkalnych wynoszą:

wodomierz typu JS 1,5 lub JS 2,5 - 37,77 zł.

Ceny usług dla innych wodomierzy przedstawiono w tabeli.
Uwaga: cennik dotyczy wodomierzy dostarczonych do Punktu Legalizacyjnego.

Ceny za wykonanie usługi naprawy, legalizacji lub ekspertyzy wodomierza (ważny od: 2011-01-01)

Lp. Wodomierz Naprawa+ Regulacja 23% Legalizacja 23% Naprawa+  Regulacja+ Legalizacja Naprawa+ Regulacja+ Legalizacja Ekspertyza 23%
  DN - typ cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto cena netto cena brutto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   15-20 JS 18,46 22,71 12,25 15,07 30,71 37,77 207,00 254,61
2   15-20 inne  20,40 25,09 13,25 16,30 33,65 41,39 207,00 254,61
3   25-32 50,13 61,66 14,11 17,36 64,24 79,02 219,00 269,37
4   40 61,39 75,51 13,18 16,21 74,57 91,72 197,00 242,31
5   50-65 95,89 117,94 47,70 58,67 143,59 176,62 266,00 327,18
6   80 127,85 157,26 49,50 60,89 177,35 218,14 250,00 307,50
7   80 MK    172,43 212,09 55,10 67,77 227,53 279,86 301,00 370,23
8  100-125 142,99 175,88 49,50 60,89 192,49 236,76 277,00 340,71
9  100 MK    255,70 314,51 57,00 70,11 312,70 384,62 301,00 370,23
10  150 254,86 313,48 59,40 73,06 314,26 386,54 301,00 370,23
11  150 MK    358,32 440,73 73,15 89,97 431,47 530,71 345,00 424,35
12   50-65 sp. 334,58 411,53 118,00 145,14 452,58 556,67 492,00 605,16
13   80 sp. 357,94 440,27 118,00 145,14 475,94 585,41 492,00 605,16
14  100 sp. 372,90 458,67 145,00 178,35 517,90 637,02 546,00 671,58
15  150 sp. 499,07 613,86 145,00 178,35 644,07 792,21 610,00 750,30

(TSP-U3 v09; 2011-01-01)

Powyższe ceny naprawy dotyczą popularnych typów wodomierzy produkcji firm: "Metron" i "Apator-Powogaz". Przyjęcie do naprawy i ceny usługi naprawy wodomierzy innych producentów i typów uzależnione jest od dostępu części zamiennych i ich cen.

Do pobrania:

Cennik usług Wodomierzowni
Pełnomocnictwo do zlecenia wykonania usługi