Parametry ścieków oczyszczonych

Ścieki oczyszczone odprowadzane przez Spółkę do środowiska są regularnie badane pod kątem spełniania norm składu chemicznego oraz mikrobiologicznego. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele parametrów ścieków oczyszczonych.

Wartości progowe poszczególnych parametrów są określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Parametry ścieków oczyszczonych
II kwartał 2018 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 33 40,00 52 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 4,50 7 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 0,25 2,33 3,7 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 2,16 5,16 7,7 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0 0,23 0,36 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0 0,07 0,23 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 1,75 4,87 7,5  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,14 0,37 0,65 1
9 Zawiesina mg/dm3 5 11,13 18 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 98,4 112,73 124 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 123 164,33 195 500
12 Odczyn pH 6,9 7,40 7,8  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,1
17 Temperatura °C < 12 12 >12  

Parametry ścieków oczyszczonych
I kwartał 2018 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 30,00 39,33 48 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 5,00 7,50 11 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 2,10 2,57 3,4 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 4,80 6,40 7,7 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,20 0,70 1,1 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,00 0,11 0,22 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 4,20 5,67 6,9  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,24 0,48 0,8 1
9 Zawiesina mg/dm3 9,30 12,82 17,3 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 101,00 125,00 147 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 134,00 154,00 193 500
12 Odczyn pH 7,10 7,45 7,8  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,2
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 0,0039 0,0078 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 0,0013 0,0026 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 0,0011 0,0022 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 < 12  

Parametry ścieków oczyszczonych
IV kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 22 30,33 50 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 5,83 14 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 0,6 1,55 2,1 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 5,1 6,13 7,1 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 1,9 2,45 3,3 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,06 0,51 1,1 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 2,4 3,45 4,4  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,15 0,31 0,77 1
9 Zawiesina mg/dm3 2,9 8,67 22,6 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 104 118,83 166 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 130 147,17 159 500
12 Odczyn pH 7,5 7,83 8,2  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 0,004 0,008 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 0,005 0,006 0,007 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 >12  

Parametry ścieków oczyszczonych
III kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 16 26,33 45 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 3,67 5 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1 2,17 4,8 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,3 4,67 7,2 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,1 0,49 1,1 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,04 0,43 1,4 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 2,7 3,77 6,9  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,13 0,26 0,38 1
9 Zawiesina mg/dm3 2,8 6,05 7,6 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 57,8 79,30 118 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 74,3 105,22 135 500
12 Odczyn pH 6,9 7,78 8,5  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 0,001 0,001 0,001 0,1
17 Temperatura °C >12 >12 >12  

Parametry ścieków oczyszczonych
II kwartał 2017 roku

Lp. Oznaczenie Jednostka minimalna średnia maksymalna progowa
1 ChZT met dwuchromianową (O2) mg/dm3 22 34,33 46 125
2 BZT5 (O2) mg/dm3 3 4,80 6 15
3 Azot amonowy (N-NH3) mg/dm3 1,6 2,93 4,4 10
4 Azot ogólny (N) mg/dm3 3,5 6,05 8,4 10
5 Azot azotanowy (N-NO2) mg/dm3 0,1 0,42 0,7 30
6 Azot azotynowy (N-NO3) mg/dm3 0,02 0,03 0,04 1
7 Azot Kieldahla (N) mg/dm3 3,3 5,62 7,8  
8 Fosfor og (P) mg/dm3 0,28 0,37 0,67 1
9 Zawiesina mg/dm3 5,4 9,73 15 35
10 Chlorki (Cl) mg/dm3 95,9 113,65 122 1000
11 Siarczany (SO4) mg/dm3 141 157,33 168 500
12 Odczyn pH 7,2 7,52 7,7  
13 Kadm (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,4
14 Nikiel (Ni) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
15 Ołów (Cd) mg/dm3 <0,001 <0,001 <0,001 0,5
16 Chrom (Cr) mg/dm3 <0,001 <0,001 0,006 0,1
17 Temperatura °C < 12 < 12 > 12