Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V"
publikujemy poniżej

Data ogłoszenia: 2018-01-16
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-06
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap V
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Inżynier dla Projektu »
Pliki do pobrania: Wykaz ofert otwartych w dniu 21.02.2018r.:
Wykaz_ofert_otwartych_w_dniu_21.02.2018r._-_Inzynier_Kontraktu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:
ogloszenie_o_zamowieniu_-_Inzynier_Etap_V.pdf
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu:
sprostowanie_do_ogl_o_zam_-_Inzynier_Etap_V.pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część I Instrukcje dla Wykonawców
IDW_-_Inzynier_Etap_V.pdf

Część II Wzór umowy
Inzynier_Etap_V_-_Czesc_II_UMOWA.pdf

Część III Opis Przedmiotu Zamówienia
Inzynier_Etap_V_-_Czesc_III_OPZ.pdf
Załącznik do OPZ
Zal._do_OPZ_-_Inzynier_Etap_V_-_Warunki_szczegolne.pdf

Informacja o wersji edytowalnej
Umieszczono na stronie internetowej plik w wersji edytowalnej (załączniki do IDW). Zamieszczony plik ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie potencjalnym Wykonawcom przygotowanie ofert. Zamawiający zastrzega, że w zakresie treści tego pliku wyłącznie obowiązującą jest wersja pdf.

zalaczniki_do_IDW_-_Inzynier_Etap_V.doc

Kod CPV: 71.24.70.00-1
Termin wykonania do 2024-06-30
Termin składania ofert: 2018-02-21 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-21 o godz. 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 15:43

Data ogłoszenia: 2017-08-03
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-01
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap V
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Wykaz ofert otwartych w dniu 19.09.2017r.: Wykaz_ofert_otwartych_w_dniu_19.09.2017r._-_Ochla.pdf

Zmiana treści SIWZ: zmiana_tresci_SIWZ_06.09.2017r..pdf
Wykaz cen w wersji edytowalnej: Wykaz_cen_w_wersji_edytowalnej_06.09.2017.doc

Pytanie i odpowiedź oraz zmiana treści SIWZ 2017.08.11: pytanie_i_odpowiedz_oraz_zmiana_tresci_SIWZ_11.08.2017r..pdf
Wersja edytowalna załączników do IdW 2017.08.11 - do pobrania: zalaczniki_w_wersji_edytowalnej_11.08.2017r..doc

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogloszenie_o_zamowieniu_-_Ochla.pdf

Pliki do pobrania:
http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/SIWZOCHLA/
Kod CPV: .
Termin wykonania Termin wykonania zamówienia: 31.12.2020r. (w tym termin na wykonanie dokumentacji projektowej i dokonanie Zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych: 18 miesięcy od daty podpisania umowy). Jest to Czas na Ukończenie, zgodnie z klauzulą 8.2 Warunków Kontraktowych FIDIC.
Termin składania ofert: 2017-09-19 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-09-19 o godz. 12:30
Wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 27.11.2017 »
Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 16:06