Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap IV"
publikujemy poniżej

Data ogłoszenia: 2018-07-25
Znak sprawy: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-01
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2014-2020 - Etap IV
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji »
Pliki do pobrania: Pytania i odpowiedzi: pytania_i_odpowiedzi_07.08.2018.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:
2018-07-25 Ogłoszenie o zamówieniu - oczyszczalnia.pdf

Pliki do pobrania
http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Oczyszczalnia/
Kod CPV: 45000000
Termin wykonania do 2021-09-30
Termin składania ofert: 2018-08-31 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-31 o godz. 12:15
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2018-07-25 13:15