Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II"
dostępne są na osobnej podstronie

www.pois.zwik.zgora.pl

Zamówienia publiczne z udziałem środków UE w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III"
publikujemy poniżej

Data ogłoszenia: 2015-04-22
Znak sprawy: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-07
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2007-2013
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: . »
Pliki do pobrania: Dostawa samochodów specjalnych – wielofunkcyjnego samochodu
do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu,
samochodu beczki asenizacyjnej, samochodów typu furgon - pogotowie techniczne kanalizacyjne z wyposażeniem do konserwacji sieci kanalizacyjnej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_sam._spec..pdf

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 15.06.2015r.
wybor_najkorzystniejszej_oferty_-_sam._specjalne.pdf


PYTANIA DO SIWZ - 15.05.2015
pytania_do_SIWZ_-_dostawa_sam._spec..pdf


Ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_o_zamowieniu_-dostawa_samochodow.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
część I - IDW
Czesc_I_IDW_-_sam._specjalne.pdf

część II - wzór umowy
Czesc_II_UMOWA_samochod.pdf

część II - wzór gwarancji należytego wykonania umowy
Czesc_II_wzor_gwarancji_nalezytego_wykonania_samochod.pdf

część III - Opis przedmiotu zamówienia
dla części 1 zamówienia
czesc_1_-_samochod_wielofunkcyjny.pdf

dla części 2 zamówienia
czesc_2_-_beczka_asenizacyjna.pdf

dla części 3 zamówienia
czesc_3_-_samochod_typu_furgon_-_pogotowie.pdf


Informacja o plikach w wersji edytowalnej
info_wersji_do_edycji_-_dostawa.pdf

załączniki do IDW w wersji edytowalnej
IDW_-_zalaczniki_-_dostawa.doc

Kod CPV: 34114000-9; 34144000-8
Termin wykonania do 2015-12-20
Termin składania ofert: 2015-05-29 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2015-05-29 o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2015-04-22 09:26

Data ogłoszenia: 2015-02-23
Znak sprawy: POIiŚ/1.1/WFOŚiGW-05
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne UE 2007-2013
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: .
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: usługi »
Pliki do pobrania: Promocja Projektu: "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra"

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 01.04.2015
Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Promocja.pdfUWAGA!!! 03.03.2015
PYTANIA DO SIWZ I ODPOWIEDZI
Pytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_03.03.2015.pdf

IDW 03.03.2015 (modyfikacja formularza oferty)
czesc_I_-_IDW_-_Promocja_III_etap_modyfikacja_03.03.2015.pdf

Załącznik nr 3 do umowy 03.03.2015 (modyfikacja)
zalacznik_nr_3_do_umowy_-_modyfikacja_03.03.2015.pdf

OPZ 03.03.2015 (modyfikacja)
czesc_III_-_OPZ_-_Promocja_III_Etap_-_modyfikacja_03.03.2015.pdf

Załączniki do IDW (.doc) 03.03.2015
czesc_I_-_IDW_-_zalaczniki_03.03.2015.doc

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!
Na 09.03.2015 godz. 11:30

Informacja o zmianie terminu
informacja_o_zmianie_terminu_skladania_ofert.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf

IDW ze zmianą terminu składania ofert
czesc_I_-_IDW_-_Promocja_III_etap_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdfOgłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_-_Promocja_III_Etap.pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

cześć I - IDW
czesc_I_-_IDW_-_Promocja_III_etap.pdf
cześć II - umowa
czesc_II_-_UMOWA_-_Promocja_III_Etap.pdf
zalacznik_nr_3_do_umowy.pdf
cześć III - OPZ
czesc_III_-_OPZ_-_Promocja_III_Etap.pdf

Informacja o załącznikach w wersji edytowalnej
informacja_o_umieszczeniu_zal_w_wersji_edytowanej.pdf
czesc_I_-_IDW_-_zalaczniki.doc
Kod CPV: 79.34.22.00-5
Termin wykonania do 2015-06-15
Termin składania ofert: 2015-03-09 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2015-03-09 o godz. 12:00
Wynik postępowania: . »
Data udostępnienia informacji: 2015-02-23 13:33