Data ogłoszenia: 18.07.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-07/TS-10/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Braniborskiej i ul. Władysława Jagiełły w Zielonej Górze »
Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (xlsx)

Inne:
Projekt budowlany
2018_SW_BRAN_Opis_bud.pdf
2018_SW_BRAN_Opis_bioz.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_0_mapa_pogladowa.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_1_projekt_zagospodarowania_terenu.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_2_profil_podluzny_sieci_wodociagowej.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_3_-__schematy_wezlow.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_4_-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_5_-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_6_-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_7-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_8-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_9-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_10-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_11-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_12-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_13-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_14-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_15-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_16-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_17-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_18-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_19-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_20-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_21-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_22-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_23-_Pomieszczenia_wodomierza.pdf

Projekt odtworzenia nawierzchni
2018_SW_BRAN_projekt_odtworzenia.pdf
2018_SW_BRAN_projekt_odtworzenia_rys_D1.pdf
2018_SW_BRAN_projekt_odtworzenia_rys_D2.pdf

Projekt organizacji ruchu
2018_SW_BRAN_Opis_CzasowaOrganizacjaRuchu_Braniborska.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_0_pogladowka.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_D-1_Projekt_organizacji_ruchu.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_D-2_Projekt_organizacji_ruchu.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_D-3_Projekt_organizacji_ruchu.pdf
2018_SW_BRAN_rys_nr_D-4_Projekt_organizacji_ruchu.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
2018_SW_BRAN_Specyf_techn.pdf
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7
Termin wykonania do dnia 14.12.2018 r.
Termin składania ofert: 06.08.2018 r. do godz. 11.30.
Termin otwarcia ofert: 06.08.2018 r. o godz. 12.00.
Wynik postępowania: kliknij »
Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 12:16

Data ogłoszenia: 2018-07-04
Znak sprawy: RR/RI-18/PZ-5/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu korytowego przenośnika łańcuchowego wraz z rozdrabniarką placków filtracyjnych typ Z700 znajdujących się na oczyszczalni ścieków Łącza dla miasta Zielona Góra »
Pliki do pobrania: SIWZ:
A._SIWZ_OCZYSZCZALNIA_RE._03.07.2018_r..doc
ZAŁĄCZNIKI:
A._Zal._nr_6_-_rysunki_przenosnika_lancychowego.pdf
A._Zal._nr_7_-_zdjecia_korytowego_przenosnika_lancuchowego.pdf
A._Zal._nr_8_-_rysunki_rozdrabniarki.pdf
A._Zal._nr_9_-_zdjecia_rozdrabniarki.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_OCZYSZCZALNIA_I_.pdf
Kod CPV: •42996900-3; • 45252200-0; • 45259900-6
Termin wykonania do 2018-12-28
Termin składania ofert: 2018-07-20 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-07-20 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 12:45

Data ogłoszenia: 2018-06-22
Znak sprawy: RR/RI-18/PZ-1/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu korytowego przenośnika łańcuchowego wraz z rozdrabniarką placków filtracyjnych typ Z700 znajdujących się na oczyszczalni ścieków Łącza dla miasta Zielona Góra »
Pliki do pobrania: SIWZ:
A._SIWZ_OCZYSZCZALNIA_RE._22.06.2018_r..doc
ZAŁĄCZNIKI:
A._Zal._nr_6_-_rysunki_przenosnika_lancychowego.pdf
A._Zal._nr_7_-_zdjecia_korytowego_przenosnika_lancuchowego.pdf
A._Zal._nr_8_-_rysunki_rozdrabniarki.pdf
A._Zal._nr_9_-_zdjecia_rozdrabniarki.pdf
OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
A._OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_-_OCZYSZCZALNIA.pdf
Kod CPV: • 42996900-3; • 45252200-0; • 45259900-6
Termin wykonania do 2018-11-30
Termin składania ofert: 2018-07-02 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2018-07-02 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 13:33


« Następne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poprzednie »