Data ogłoszenia: 2016-11-28
Znak sprawy: 11/RL/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 135 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Dostawy paliw płynnych »
Pliki do pobrania: 20161128_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20161122_SIWZ.pdf
20161122__Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_paliwa_-_Wzor_umowy.doc
20161122__Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_paliwa_-_Formularz_ofertowy.doc
20161122__Zalacznik_nr_2b_do_SIWZ_paliwa_-__Formularz_cenowy.doc
20161122__Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_paliwa_-_Zakres_zamowienia_-_podwykonawcy.docx
20161122__Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_paliwa_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20161122__Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_paliwa_-_Oswiadczenie__grupa_kapitalowa.doc
20161122_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_JEDZ.doc
20170105_Informacja_z_Otwarcia_Ofert.pdf

20170125_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135000-4
Termin wykonania 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 2017-01-05 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-05 o godz. 10:30
Wynik postępowania: Postępowanie w toku »
Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 12:48

Data ogłoszenia: 2016-27-05
Znak sprawy: RR/RI-112/PZ-04/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: o wartości nieprzekraczającej 5.225.000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo »
Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
OGLOSZENIE_POSTEPOWANIA_O_UDZIELENIE_ZAMOWIENIA_PUBLICZNEGO_-_KANALIZACJA_DESZCZOWA_-_CZARKOWO.pdf
SIWZ:
SIWZ_-OSIEDLE_CZARKOWO.doc
PROJEKT:
OPIS_TECHNICZNY_-_DESZCZOWKA.pdf
RYS._NR_1_-_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
RYS._NR_2_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf - RYSUNEK NIEAKTUALNY
RYS._NR_3_-_PROFIL_PODLUZNY_KANAL.DESZCZOWEJ.pdf
RYS.NR_4_-_SCHEMAT_STUDZIENKI_SCIEKOWEJ.pdf
RYS.NR_5_-_SCHEMAT_STUDZIENKI_NIEWLAZOWEJ.pdf
RYS.NR_6_-_SCHEMAT_STUDNI_BETONOWEJ_1000mm_I_1200mm.pdf
RYS.NR_7_-_SCHEMAT_STUDNI_BETONOWEJ_2000mm.pdf
RYS.NR_8_-_PRZEKROJ_PODLUZNY_I_POPRZECZNY_PRZEZ_ZBIORNIK_-_NOWY.pdf - RYSUNEK NIEAKTUALNY
RYS.NR_9_-_SCHEMAT_OSADNIKA_V=6,0m3.pdf RYS.NR_10_-_SCHEMAT_SEPARATORA_LAMELOWEGO_60_600.pdf
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
TABELA_ELEMENTOW_ROZLICZENIOWYCH_-_KD_-_CZARKOWO_05.2016.xlsx - NIEAKTUALNA
CZASOWA ORGANIZACJA RYCHU:
PISMO.pdf
RYS._1_-_CZARKOWO.pdf
RYS._2_-_CZARKOWO.pdf
RYS._3_-_CZARKOWO.pdf
RYS._4_-_CZARKOWO.pdf
RYS._5_-_CZARKOWO.pdf
RYS._6_-_-_CZARKOWO.pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
SPECYFIKACJA_-_CZARKOWO.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
1._ODPOWIEDZI_DO_PYTAN_-_CZARKOWO.pdf
2._ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_CZARKOWO.pdf
MODYFIKACJA OPISU ZAMÓWIENIA - WYMIANA RYS. NR 8
Modyfikacja_opisu_zamowienia_-_wym._rys._nr_8.pdf
RYS._NR_8_-_PRZEKROJ_ZBIORNIKA_-_RYSUNEK_ZASTEPCZY.pdf - RYSUNEK NIEAKTUALNY
UWAGA!!!
W KONSEKWENCJI ZŁOŻONYCH ZAPYTAŃ ORAZ WPROWADZENIU RYSUNKU ZAMIENNEGO (RYS. NR 8), ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.06.2016 r. DO GODZ. 11:30

UWAGA!!!
Na podstawie art. 38 ust 4 UZP „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. dokonały zmiany opisu zamówienia w wyniku czego uległ zmianie termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 07.07.2016 r. godz. 11.30.
1._Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_-_16.06.2016..pdf
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 89421-2016
Potwierdzenie_opublikowania_ogloszenia_w_BZP_na_portalu_UZP_89421-2016.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
3._ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_CZARKOWO.pdf
UWAGA!!!
AKTUALNE RYSUNKI I TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
RYS._NR_2_-_PLAN_SYTUACYJNY_-_AKTUALNY.pdf
RYS._NR_8_ZBIORNIK_-_AKTUALNY.pdf
TABELA ALEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
OFERTOWY_-_KD_-_CZARKOWO_-_POMNIEJSZONY_ZBIORNIK.xlsx
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233000-9
Termin wykonania do 16 tygodni od dnia podpisania umowy
Termin składania ofert: 2016-07-07 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-07-07 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-05-27 14:34

Data ogłoszenia: 2014-12-17
Znak sprawy: 13/RL/2014
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 134 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w spółce „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.” »
Pliki do pobrania: 20141219_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20141219_SIWZ.pdf
20141219_Zalacznik_nr_1_Wzor_Formularza_ofertowego.doc
20141219_Zalacznik_nr_2_Wzor_Oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow.doc
20141219_Zalacznik_nr_3_Wzor_Oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
20141219_Zalacznik_nr_4_Wzor_Wykazu_wykonanych_uslug.doc
20141219_Zalacznik_nr_5_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc
20141219_Zalacznik_nr_6_Wzor_Oswiadczenia_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
20141219_Zalacznik_nr_7_Wzor_Pisemnego_zobowiazania_podmiotow_do_oddania_zasobow.doc
20141219_Zalacznik_nr_8_Wzor_Umowy.doc
20141219_Zalacznik_nr_9_Wzor_Gwarancji_nalezytego_wykonania_umowy.doc

20150114_Odpowiedz_na_zapytania_Internet.pdf
20150115__BARDZO_WAZNE.pdf
20150120_Odpowiedz_na_zapytania_Internet.pdf
20150213_Pismo_Odpowiedz_w_sprawie_odtajnienia_Internet.pdf

20150403_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
20150508_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zamieszczenie_w_DzUUE.pdf
20150513_Ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia_publikacja_w_DzUUE.pdf
Kod CPV: 38221000-0, 72263000-6, 72268000-1
Termin wykonania do 2015-09-07
Termin składania ofert: 2015-01-30 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-30 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: MCX Telecom Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa »
Data udostępnienia informacji: 2014-12-17 17:30


« Następne 1 2 3 Poprzednie »