Data ogłoszenia: 2014-12-17
Znak sprawy: 13/RL/2014
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 134 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: „Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w spółce „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.” »
Pliki do pobrania: 20141219_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20141219_SIWZ.pdf
20141219_Zalacznik_nr_1_Wzor_Formularza_ofertowego.doc
20141219_Zalacznik_nr_2_Wzor_Oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow.doc
20141219_Zalacznik_nr_3_Wzor_Oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc
20141219_Zalacznik_nr_4_Wzor_Wykazu_wykonanych_uslug.doc
20141219_Zalacznik_nr_5_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc
20141219_Zalacznik_nr_6_Wzor_Oswiadczenia_o_przynaleznosci_lub_braku_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc
20141219_Zalacznik_nr_7_Wzor_Pisemnego_zobowiazania_podmiotow_do_oddania_zasobow.doc
20141219_Zalacznik_nr_8_Wzor_Umowy.doc
20141219_Zalacznik_nr_9_Wzor_Gwarancji_nalezytego_wykonania_umowy.doc

20150114_Odpowiedz_na_zapytania_Internet.pdf
20150115__BARDZO_WAZNE.pdf
20150120_Odpowiedz_na_zapytania_Internet.pdf
20150213_Pismo_Odpowiedz_w_sprawie_odtajnienia_Internet.pdf

20150403_Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
20150508_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zamieszczenie_w_DzUUE.pdf
20150513_Ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia_publikacja_w_DzUUE.pdf
Kod CPV: 38221000-0, 72263000-6, 72268000-1
Termin wykonania do 2015-09-07
Termin składania ofert: 2015-01-30 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-01-30 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: MCX Telecom Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa »
Data udostępnienia informacji: 2014-12-17 17:30

Data ogłoszenia: 2013-06-21
Znak sprawy: RR/RI-25/TS-01/2013
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 14 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Ochla wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych »
Pliki do pobrania: ogloszenie_Ochla.pdf

SIWZ_Ochla.pdf

SIWZ_Ochla.doc

zalącznik graficzny nr 9
Kod CPV: 71320000-7, 71322200-3
Termin wykonania do 30.05.2014 r.
Termin składania ofert: 2013-07-01 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2013-07-01 o godz. 12:00
Wynik postępowania: Wynik postępowania OCHLA »
Data udostępnienia informacji: 2013-06-21 15:02

Data ogłoszenia: 2013-06-21
Znak sprawy: RR/RI-26/TS-01/2013
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 14 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej skanalizowania miejscowości Zatonie wraz z wyliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych »
Pliki do pobrania: ogloszenie_Zatonie.pdf

SIWZ_Zatonie.pdf

SIWZ_Zatonie.doc

zalącznik graficzny nr 9

Kod CPV: 71.32.00.00-7, 71.32.22.00-3.
Termin wykonania do 30.05.2014 r.
Termin składania ofert: 2013-07-01 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2013-07-01 o godz. 12:00
Wynik postępowania: Wynik postępowania ZATONIE »
Data udostępnienia informacji: 2013-06-21 13:59


« Następne 1 2 Poprzednie »