Data ogłoszenia: 2016-27-05
Znak sprawy: RR/RI-112/PZ-04/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: o wartości nieprzekraczającej 5.225.000 Euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Czarkowo »
Pliki do pobrania: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
OGLOSZENIE_POSTEPOWANIA_O_UDZIELENIE_ZAMOWIENIA_PUBLICZNEGO_-_KANALIZACJA_DESZCZOWA_-_CZARKOWO.pdf
SIWZ:
SIWZ_-OSIEDLE_CZARKOWO.doc
PROJEKT:
OPIS_TECHNICZNY_-_DESZCZOWKA.pdf
RYS._NR_1_-_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
RYS._NR_2_-_PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU.pdf - RYSUNEK NIEAKTUALNY
RYS._NR_3_-_PROFIL_PODLUZNY_KANAL.DESZCZOWEJ.pdf
RYS.NR_4_-_SCHEMAT_STUDZIENKI_SCIEKOWEJ.pdf
RYS.NR_5_-_SCHEMAT_STUDZIENKI_NIEWLAZOWEJ.pdf
RYS.NR_6_-_SCHEMAT_STUDNI_BETONOWEJ_1000mm_I_1200mm.pdf
RYS.NR_7_-_SCHEMAT_STUDNI_BETONOWEJ_2000mm.pdf
RYS.NR_8_-_PRZEKROJ_PODLUZNY_I_POPRZECZNY_PRZEZ_ZBIORNIK_-_NOWY.pdf - RYSUNEK NIEAKTUALNY
RYS.NR_9_-_SCHEMAT_OSADNIKA_V=6,0m3.pdf RYS.NR_10_-_SCHEMAT_SEPARATORA_LAMELOWEGO_60_600.pdf
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JAKO ELEMENT POMOCNICZY - NIE STANOWI PODSTAWY WYCENY:
TABELA_ELEMENTOW_ROZLICZENIOWYCH_-_KD_-_CZARKOWO_05.2016.xlsx - NIEAKTUALNA
CZASOWA ORGANIZACJA RYCHU:
PISMO.pdf
RYS._1_-_CZARKOWO.pdf
RYS._2_-_CZARKOWO.pdf
RYS._3_-_CZARKOWO.pdf
RYS._4_-_CZARKOWO.pdf
RYS._5_-_CZARKOWO.pdf
RYS._6_-_-_CZARKOWO.pdf
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
SPECYFIKACJA_-_CZARKOWO.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
1._ODPOWIEDZI_DO_PYTAN_-_CZARKOWO.pdf
2._ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_CZARKOWO.pdf
MODYFIKACJA OPISU ZAMÓWIENIA - WYMIANA RYS. NR 8
Modyfikacja_opisu_zamowienia_-_wym._rys._nr_8.pdf
RYS._NR_8_-_PRZEKROJ_ZBIORNIKA_-_RYSUNEK_ZASTEPCZY.pdf - RYSUNEK NIEAKTUALNY
UWAGA!!!
W KONSEKWENCJI ZŁOŻONYCH ZAPYTAŃ ORAZ WPROWADZENIU RYSUNKU ZAMIENNEGO (RYS. NR 8), ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.06.2016 r. DO GODZ. 11:30

UWAGA!!!
Na podstawie art. 38 ust 4 UZP „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. dokonały zmiany opisu zamówienia w wyniku czego uległ zmianie termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 07.07.2016 r. godz. 11.30.
1._Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:
OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA_-_16.06.2016..pdf
Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 89421-2016
Potwierdzenie_opublikowania_ogloszenia_w_BZP_na_portalu_UZP_89421-2016.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI:
3._ODPOWIEDZI_DO_SIWZ_-_CZARKOWO.pdf
UWAGA!!!
AKTUALNE RYSUNKI I TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
RYS._NR_2_-_PLAN_SYTUACYJNY_-_AKTUALNY.pdf
RYS._NR_8_ZBIORNIK_-_AKTUALNY.pdf
TABELA ALEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
OFERTOWY_-_KD_-_CZARKOWO_-_POMNIEJSZONY_ZBIORNIK.xlsx
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233000-9
Termin wykonania do 16 tygodni od dnia podpisania umowy
Termin składania ofert: 2016-07-07 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2016-07-07 o godz. 12:00
Wynik postępowania: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE »
Data udostępnienia informacji: 2016-05-27 14:34

Data ogłoszenia: 2013-02-19
Znak sprawy: -
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: -
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie - Etap III. »
Pliki do pobrania:
UWAGA ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA!

zmiana ogloszenia o zamowieniu 14.03.2013.pdf

pismo o zmianie SIWZ - zmiana terminu wykonania.pdf

IDW 14.03.2013.pdf

IDW 14.03.2013.doc
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Instrukcja dla Wykonawców

Dokumenty dotyczące kontraktu

Opis przedmiotu zamówienia

informacja dotyczaca zmiany tresci IDW.pdf

IDW.pdf

informacja o wersji do edycji zalacznikow i przedmiaru.pdf

Przedmiar .xls

Zalaczniki.doc

zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 12.03.2013.pdf

Kod CPV: 45.00.00.00-7,45.23.13.00-8,45.23.23.10-8
Termin wykonania do 2013-07-31
Termin składania ofert: 2013.03.25 do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 2013.03.25 do godz. 12:00
Wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY »
Data udostępnienia informacji: 2013-02-19 14:53