Data ogłoszenia: 2016-11-28
Znak sprawy: 11/RL/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia publiczne - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 135 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Dostawy paliw płynnych »
Pliki do pobrania: 20161128_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
20161122_SIWZ.pdf
20161122__Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_paliwa_-_Wzor_umowy.doc
20161122__Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ_paliwa_-_Formularz_ofertowy.doc
20161122__Zalacznik_nr_2b_do_SIWZ_paliwa_-__Formularz_cenowy.doc
20161122__Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_paliwa_-_Zakres_zamowienia_-_podwykonawcy.docx
20161122__Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_paliwa_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20161122__Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_paliwa_-_Oswiadczenie__grupa_kapitalowa.doc
20161122_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_JEDZ.doc
20170105_Informacja_z_Otwarcia_Ofert.pdf

20170125_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4, 09135000-4
Termin wykonania 36 miesięcy od daty zawarcia umowy
Termin składania ofert: 2017-01-05 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-01-05 o godz. 10:30
Wynik postępowania: Postępowanie w toku »
Data udostępnienia informacji: 2016-11-28 12:48