Zapraszamy na osobną podstronę
Wydziału Realizacji Projektu Funduszu Spójności,

poświęconą inwestycjom z dotacją UE.

www.jrp.zwik.zgora.pl