Tryb działania

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Zielonej Górze prowadzi swoją działalność w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 827),
  • Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328),
  • Uchwałę nr VII.25.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Zielona Góra (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 2015.255; ogłoszony: 2015-02-05),
  • "Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z aktem założycielskim spółki" - akt notarialny Nr 6177/2004 z 27 maja 2004 r.,
  • Decyzję Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra.
  • Decyzję Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 26 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielona Góra.
  • Decyzję Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdnica.
  • Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  • Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Do pobrania:

Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra.
Decyzja Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 26 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielona Góra.
Decyzja Wójta Gminy Świdnica z dnia 24 września 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdnica.