Prasa o nas

Nowe opłaty za wodę i ścieki

Łącznik Zielonogórski, 13 luty 2015

- Niewielka podwyżka nie jest konsekwencją prezydenckich wyborów. W Gorzowie ta sama podwyżka sięgnęła 15 proc. - żartował przewodniczący rady miasta.

Adam Urbaniak do 15 marca będzie pełnił funkcję jednoosobowej rady miasta. To od jego podpisu zależy, czy projekty przygotowywane przez prezydenta Janusza Kubickiego staną się miejskim prawem.

W programie środowej sesji rady miasta znalazło się dziewięć projektów. Wśród nich kolejne będące konsekwencją połączenia miasta i gminy, np. uchwała ustalająca zasady sprzedaży napojów alkoholowych. Na terenie „dużej” Zielonej Góry będzie mogło teraz działać do 300 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, i 180 punktów podawania napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) w miejscu sprzedaży.

Przewodniczący A. Urbaniak podpisał także projekt uchwały „w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez miasto”. W przypadku większej liczby kandydatów, brane będą pod uwagę m.in. praca zawodowa rodziców lub ich nauka w trybie dziennym, rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub szkole należącej do tego samego zespołu edukacyjnego.

Dla wszystkich mieszkańców bardzo ważną uchwałą jest „zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków”. Od 1 kwietnia wzrasta cena brutto każdego dostarczonego 1 m sześc. wody, z 4,14 zł do 4,34 zł. Drożeje także cena każdego 1 m sześc. odprowadzonych ścieków. W przypadku gospodarstw domowych: z 5,45 zł do 5,72. U pozostałych odbiorców cena nadal będzie wynosić 6,77 zł za 1 m sześc. ścieków.

W stosunku do ubiegłorocznych cen, nowa taryfa opłat wzrośnie o 4,8 proc. w przypadku wody wodociągowej i o 5 proc. w przypadku ścieków.

- Uchwalana dziś niewielka podwyżka cen nie jest konsekwencją prezydenckich wyborów. W Gorzowie ta sama podwyżka sięgnęła 15 proc. – żartował przewodniczący rady miasta.

Ważna zmiana w wieloletniej prognozie finansowej miasta dotyczy zapisania 738 tys. zł dla hospicjum na os. Zacisze, w latach 2015-2017.

- Hospicjum będzie mogło teraz występować o dofinansowanie swojej działalności. Pieniądze zapisane w miejskiej prognozie finansowej posłużą jako wkład własny hospicjum w projektach unijnych – tłumaczył prezydent Kubicki.

(pm)

(źródło - lzg24.pl)

« wróć