Prasa o nas

O zielonogórskiej wodzie zdań kilka...

Gazeta Lubuska, 27 wrzesień 2014

Zielona Góra zaopatrywana jest w wodę pitną pochodzącą z uzdatniania wody ujmowanej z rzeki Obrzycy i z ujęć podziemnych usytuowanych w okolicach miejscowości Zawada a także w samej Zielonej Górze. Codziennie miasto zużywa ok. 20 000 000 litrów wody (20 tys. m3),
Basen o długości 25 m, szerokości 12,5 m (6 torów) i głębokości 1,5 m gromadzi 470 m3 wody. Oznacza to, że mieszkańcy Zielonej Góry tj. zaopatrywanego obszaru zużywają codziennie wodę zawartą w 43 takich basenach.

Organizm ludzki potrzebuje codziennie 2-3 litry wody. Woda w gospodarstwie domowym zużywana jest także do celów higieniczno-sanitarnych (spłukiwanie WC, kąpiel pod prysznicem czy w wannie, pranie, przygotowanie posiłków, zmywanie naczyń, utrzymanie czystości w mieszkaniu, higiena osobista) a także do podlewania roślin w mieszkaniu. Zużycie wody w budynkach mieszkalnych zarejestrowane przez zainstalowane w nich wodomierze pozwoliło określić, że mieszkaniec zużywa ok. 90 litrów wody na dobę, tj. 2,7 m3 na miesiąc. W mieście funkcjonuje kilkadziesiąt myjni samochodowych. Od wiosny do jesieni duże ilości wody zużywane są przez ogródki działkowe, zarówno przydomowe jaki pracownicze. Duże ilości wody zużywa elektrociepłownia, szpital, uniwersytet, basen CRS, hiper­markety. Jednak 2/3 całej ilości wody dostarczanej do miasta zużywają mieszkańcy w gospodarstwach domowych. Ponadto woda przeznaczona jest do gaszenia pożarów, podlewania zieleni miejskiej i spłukiwania ulic. Woda - nieodpłatnie - dostępna jest w zdrojach ulicznych na terenie deptaka, a tego lata - podczas upałów - na starówce dużym powodzeniem cieszyły się kurtyny wodne...

Mimo tak szerokiego spektrum zastosowań całość dostarczanej wody musi spełniać parametry jakościowe jak dla wody pitnej, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jakość wody pitnej kontroluje zarówno Sanepid jak i akredytowane laboratorium Spółki. Badana jest zarówno woda ujmowana - w stanie surowym, jak i podczas uzdatniania a także podczas dystrybucji tj. na pompowniach i końcówkach sieci wodocią­gowej. Systematycznie publikujemy na naszej stronie internetowej (www.zwik.zgora.pl) tabele z parametrami zielono­górskiej wody pitnej. Jej jakość można dziś porównać z jakością wody butelkowanej, dostępnej w handlu czy rozwożonej do dystrybutorów. Naszą wodę pitną można określić jako średniotwardą, a jeżeli chodzi o zawartość wapnia i magnezu - to ta jest wyższa niż w wielu renomowanych wodach butelkowanych.

Cena naszej wody pitnej wynosi 4,14 zł za 1 m3 czyli za 1000 litrów. Proste przeliczenie i wynika z niego, że 1 litr wody kosztuje 0,00414 zł czyli 0,4 grosza. Woda dostępna w handlu kosztuje 1 - 2 zł za opakowanie o pojemności 1 lub 1,5 litra. Przyjmując że płacimy 1 zł za 1 litr wody butelkowanej oznacza to, że 1 m3 takiej wody czyli 1000 litrów zapłacilibyśmy 1000 zł.

Zielonogórski system wodociągowy tworzą ujęcia wody, rurociągi magistralne, stacje uzdatniania wody, pompownie, zbiorniki wody oraz sieć rozdzielcza z przyłączami. Woda pokonuje w pionie różnicę 150 m, tzn. że ujmowana jest w Pradolinie Odry na rzędnej 50 m npm i przetłaczana jest do zespołu zbiorników na Wzgórzu Braniborskim o rzędnej 200 m npm. Najbardziej oddalone od ujęcia na rzece Obrzycy zaopatrywane w wodę miejsca dzieli ponad 20 km (Jędrzychów, Przylep, Nowym Kisielin).

(źródło - Gazeta Lubuska)

« wróć