Galeria zdjęć

Siedziba Spółki przy ul. Zjednoczenia 110A
Studnia lewarowa
Ujęcie wody w m. Sadowa
Rurociągi w SUW Zawada
Generatory dwutlenku chloru w SUW Zawada
Pompownia w SUW Zawada
Budynek mikrosit
Pompownia przy ul. Wiśniowej
Zbiorniki przy ul. Braniborskiej
Laboratorium Badania Wód i Ścieków
Wodomierzownia przy ul. Lubuskiej
Pompownia przy ul. Lubuskiej
Jedna z kaskad na kanale ogólnospławnym prowadzącym do oczyszczalni ścieków
Filtry w SUW Zawada

 

Zobacz inne zdjęcia galerii naszego laboratorium

Zobacz zdjęcia Pompowni przy ul. Sulechowskiej