Pracodawca Przyjazny Pracownikom

     21 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość podczas której Prezes Bata Jilek odebrała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Certyfikat "Pracodawca przyjazny pracownikom".
Wyróżnienie przyznano za poszanowanie praw pracowniczych oraz za zyski firmy, szczególnie jednak podkreśla ono znaczenie dobrych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
     Nagrodzone w ogólnopolskiej akcji certyfikacyjnej firmy otrzymały bardzo dobre opinie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładowych Związków Zawodowych "Solidarność". Do konkursu zgłoszono 50 firm , z których 15 otrzymało Certyfikat. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród nagrodzonych, Prezes Beata Jilek była jedyną wyróżnioną kobietą zarządzającą firmą.
     Organizatorem kampanii informacyjnej "Polska przyjazna pracownikom", w ramach której przyznano nam wyróżnienie jest Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", a honorowy patronat przedsięwzięcia objął Prezydent RP.
     Tego typu wyróżnienie z pewnością wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku, tym nie mniej mamy zaszczyt gościć w gronie laureatów.