Certyfikaty inne

2008 - Certyfikat "Pracodawca Przyjazny Pracownikom", nadany przez NSZZ Solidarność - Polska Przyjazna Pracownikom.

2008 - Wyróżnienie w kategorii "Innowacyjna Firma" - Konkurs: Krajowi Liderzy Innowacji

2008 - Odznaka za zasługi dla Spółdzielczości od Krajowej Rady Spółdzielczości.

2009, 2013 - Certyfikat Akredytacji Laboratorium - AB 1006 - wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certyfikat LIDER RYNKU

  

Certyfikat "Przetargi dla najlepszych - Lider Eko Inwestycji"

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. została laureatem III edycji konkursu "Przetargi dla najlepszych- Lider Eko Inwestycji" organizowanego przez Ogólnopolski Tygodnik Budowlany PROFILE. Prezes Beata Jilek odebrała Certyfikat uznania podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wyróżnienie przyznano firmie w związku z realizacją Projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy", za udział w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Infrastruktury, inicjatywę poparło również Ministerstwo Środowiska.

I miejsce w kategorii NAKŁADY INWESTYCYJNE w Rankingu Firm Województwa Lubuskiego

"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w 2008 roku zajęły I miejsce w kategorii NAKŁADY INWESTYCYJNE w Rankingu Firm Województwa Lubuskiego w grupie zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Mamy zaszczyt poinformować że "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. została nagrodzona jako firma, która najwięcej wysiłku włożyła w to, by stać się nowoczesną i dzięki temu skutecznie konkurować na rynku. W konkursie brano pod uwagę wszystkie nakłady poniesione na innowacje - na zakup nowoczesnych linii technologicznych, maszyn, oprogramowania oraz nakłady na szkolenia, wynalazki, patenty i certyfikaty - przypadające na jednego zatrudnionego.
Dzięki udziałowi w tym konkursie firmy mogą zaprezentować się z jak najlepszej strony oraz umocnić swoją pozycję na rynku. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej innowacyjnych firm Ziemi Lubuskiej.
Organizatorem Rankingu jest Samorząd Województwa Lubuskiego oraz "Gazeta Lubuska".
To najważniejszy konkurs promocyjny województwa lubuskiego z dziedziny gospodarki.

  

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar o utworzeniu Punktu Legalizacyjnego wodomierzy