"Przedsiębiorstwo Fair Play"

    "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. są pięciokrotnym laureatem programu promocji kultury przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" (w latach 2002 - 2006).
Organizatorami programu są: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program jest popierany przez Prezydenta RP, kolejnych Premierów RP oraz Ministra Gospodarki.

Cele programu to:

 • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
 • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
 • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą;
 • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

"Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy:

 • nieprzeciętne,
 • w swej działalności kierujące się uczciwością, rzetelnością i lojalnością,
 • nie obawiające się trudnych i skomplikowanych zleceń,
 • potrafiące usatysfakcjonować najbardziej wymagających klientów,
 • wzorowo wywiązujące się z zobowiązań wobec swoich dostawców,
 • w których pracownicy to zespoły ludzi zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych ze swojego miejsca pracy,
 • w których menadżerowie uważają za coś zupełnie naturalnego dzielenie się dorobkiem swych firm z innymi, których wrażliwość społeczna i dobroczynność ma zupełnie inne granice.

     Przedsiębiorstwa, które spełniły w danym roku wszystkie wymagania regulaminowe i co do których nie było żadnych wątpliwości otrzymują Certyfikaty "Przedsiębiorstwo Fair Play".

     Kolejne roczne edycje kończy Wielka Gala Finałowa z udziałem przedstawicieli władz państwowych i gospodarczych oraz laureatów, uczestników i organizatorów, podczas której następuje ogłoszenie wyników, nadanie tytułów "Przedsiębiorstwo Fair Play", jak również przyznanie nagród głównych laureatom.

     Z satysfakcją informujemy, że "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. od 2004 roku są posiadaczem Złotego Certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

     Złoty Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" otrzymują firmy, które po raz trzeci poddały się wnikliwej weryfikacji przedstawicieli Komisji Ogólnopolskiej i Komisji Regionalnych, oraz którym został w trzech kolejnych edycjach przyznane tytuły "Przedsiębiorstwo Fair Play".