Zielonogórskie Wodociągi - Diamentem miesięcznika Forbes

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów rankingu Diamenty miesięcznika  FORBES w kategorii "firmy średnie" znalazły się "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o.    Stosowny dyplom potwierdzający ten fakt oraz list gratulacyjny Prezydenta Miasta Zielona Góra został wręczony w Zielonej Górze 28 marca 2012 r. podczas cyklicznego spotkania dla laureatów tego rankingu z województwa lubuskiego zorganizowanego przez miesięcznik FORBES.

Metodologia rankingu

Dun & Bradstreet Polska zgromadziła dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2011 roku.

Na tej podstawie powstała baza firm, którym Wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności:

  • są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
  • mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
  • wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów  własnych w latach 2008-2010.

Wyeliminowano przedsiębiorstwa finansowe, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi, oraz instytucje sektora budżetowego.

Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość.
Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe. (Firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski). Połączenie metod usuwa te ułomności.

Wartość firm W jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd),
W = (Wm + 2Wd) / 3.

Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej wartości likwidacyjnej i wartości księgowej netto, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków lat 2008-2010. Wzrost wartości wyznacza średnia ważona: wzrost z lat 2009-2010 ma dwa razy większe znaczenie niż z lat 2008-2009.