Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja"
Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpis pod numerem KRS: 0000211506

Rejestracja Spółki przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nastąpiła w dniu 01 lipca 2004 roku.
Siedziba: miasto Zielona Góra, woj. lubuskie
Adres: ul. Zjednoczenia 110A
65-120 Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON: 978093091
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 1040000159
Kapitał zakładowy Spółki: 136 304 000 zł