Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W Dzielnicy Nowe Miasto w Sołectwach Łężyca, Krępa, Zawada, Drzonków, Racula istnieje możliwość przyłączania się do wybudowanej kanalizacji. Ze względu na dużą liczbę niezawartych zawartych umów na odprowadzanie ścieków, podejmujemy działania obligujące mieszkańców do przyłączania.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Dlatego prosimy o podjęcie z Państwa strony stosownych działań w tym zakresie. Procedura i kolejność postępowania w celu podłączenia posesji do kanalizacji i podpisania umowy na odprowadzanie ścieków dostępna jest na naszej stronie w zakładce DLA KILENTÓW.
Jednocześnie osoby poszukujące środków finansowych na realizację przyłącza kanalizacyjnego informujemy o możliwości ubiegania się o będący w ofercie Banku Ochrony Środowiska S.A. preferencyjny kredyt z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Szczegóły tej oferty można uzyskać w oddziale Banku – Zielona Góra, ul. Westerplatte 9 - lub pod numerem telefonu 515-011-635.

Dodane 2018-07-03 15:13
« wróć