Publikacja taryf na stronie BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP:

- Decyzję WR.RET.070.166.2018.AR wraz z Postanowieniem o sprostowaniu tej decyzji NR WR.RET.070.166.2018.AR zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Miasta Zielona Góra wnioskowaną przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

- Decyzję WR.RET.070.167.2018.AR. wraz z Postanowieniem o sprostowaniu tej decyzji NR WR.RET.070.167.2018.AR zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczącą Gminy Świdnica wnioskowaną przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

Taryfa będzie obowiązywać od 29 maja 2018 r.

Na podstawie Art. 24g Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 poz. 328, 1566 i 2180 z późn. zm.) dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Decyzja WR.RET.070.166.2018.AR.pdf
Postawnowienie WR.RET.070.166.2018.AR.pdf
Decyzja WR.RET.070.167.2018.AR.pdf
Postanowienie_WR.RET.070.167.2018.AR.pdf

Dodane 2018-05-24 12:27
« wróć