Ogłoszenie o dopłacie do ceny 1m3 ścieków dla gospodarstw domowych.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
informują, że Rada Miasta Zielona Góra podjęła Uchwałę nr LXVII.977.2018 z 29.05.2018 r. o dopłacie w wysokości 0,20 zł do ceny netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Zielona Góra. Od 29 maja 2018 roku dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem dopłaty cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków wyniesie netto 6,45 zł. więcej »

Dodane 2018-05-30 12:14
Publikacja taryf na stronie BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP: więcej »

Dodane 2018-05-24 12:27
Ogłoszenie o przedłużeniu obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 28.05.2018 r.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180) informuje o przedłużeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Zielona Góra i na terenie Gminy Świdnica na okres od 1 kwietnia 2018 roku do 28 maja 2018 roku.
Szczegółowy wykaz cen, stawek opłat oraz wykaz grup taryfowych znajduje się pod poniższym adresem internetowym:
http://www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_taryfy.php

Dodane 2018-03-14 10:16
Zabezpieczenie przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przed mrozem.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze przypominają Odbiorcom usług o obowiązku zabezpieczenia przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

Brak właściwego zabezpieczenia może powodować zamarznięcie wody w przewodach wodociągowych i przerwę w jej dostawie, a w skrajnym przypadku zniszczenie wodomierza, przewodu przyłącza bądź instalacji wewnętrznej (tzw. „rozsadzenie” przez lód), powodując również niekontrolowany wyciek wody. Ponadto odbiorca poniesie koszty usunięcia uszkodzeń i skutków awarii.
Przed skutkami działania ujemnych temperatur należy chronić przyłącze wodociągowe (i kanalizacyjne) do nieruchomości, wodomierz główny i instalację wewnętrzną w budynku. Zwracamy uwagę, że wodomierze są szczególnie wrażliwe na zamarznięcie w nich wody, co powoduje najczęściej niszczące je uszkodzenie.
więcej »

Dodane 2018-02-27 09:16
Zakłócenia w dostawie wody ze stacji SUW ZATONIE

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja ” Sp. z o.o. informuje, że w dniach 06-07 grudnia 2017r. planowane są prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody SUW Zatonie, które mogą spowodować zakłócenia dostaw wody w miejscowościach: Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha, Ługowo. Za powyższe utrudnienia w dostawie wody serdecznie przepraszamy.

Dodane 2017-12-05 15:32
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zatrudnią

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja „ spółka z o.o. w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110a zatrudni pracownika na stanowisko inspektora/specjalisty ds. technicznych w Wydziale Rozwoju

Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria sanitarna + uprawnienia wykonawcze lub projektowe.

Kontakt: tel. 68 4519337; 68 4519350; e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
więcej »

Dodane 2017-11-17 14:23
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zatrudnią

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zatrudnią:

1. pomocnika operatora urządzeń termicznej przeróbki osadu
wymagania:
- wykształcenie zawodowe mechaniczne lub elektryczne
- uprawnienia elektryczne typ E grupa 1 i energetyczne typ E grupa 2
- obsługa komputera

2. elektronika na stanowisko automatyka zmianowego

3. montera instalacji wodomierzowych
wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku instalacje sanitarne więcej »

Dodane 2017-11-15 12:57

« Poprzednie 1 2 3 4 Następne »