Zakłócenia w dostawie wody ze stacji SUW ZATONIE

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja ” Sp. z o.o. informuje, że w dniach 06-07 grudnia 2017r. planowane są prace remontowe na Stacji Uzdatniania Wody SUW Zatonie, które mogą spowodować zakłócenia dostaw wody w miejscowościach: Zatonie, Barcikowice, Drzonków, Racula, Sucha, Ługowo. Za powyższe utrudnienia w dostawie wody serdecznie przepraszamy.

Dodane 2017-12-05 13:32
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zatrudnią

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja „ spółka z o.o. w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110a zatrudni pracownika na stanowisko inspektora/specjalisty ds. technicznych w Wydziale Rozwoju

Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku inżynieria sanitarna + uprawnienia wykonawcze lub projektowe.

Kontakt: tel. 68 4519337; 68 4519350; e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
więcej »

Dodane 2017-11-17 12:23
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zatrudnią

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze zatrudnią:

1. pomocnika operatora urządzeń termicznej przeróbki osadu
wymagania:
- wykształcenie zawodowe mechaniczne lub elektryczne
- uprawnienia elektryczne typ E grupa 1 i energetyczne typ E grupa 2
- obsługa komputera

2. elektronika na stanowisko automatyka zmianowego

3. montera instalacji wodomierzowych
wymagania:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku instalacje sanitarne więcej »

Dodane 2017-11-15 10:57
Taryfy za wodę i ścieki od 2017-04-01

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców korzystających z usług „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., obowiązujące od 01-04-2017 r. do 31-03-2018 r. na terenie miasta Zielona Góra oraz gminy Świdnica.

więcej

Dodane 2017-03-14 14:05
Zabezpieczenie przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przed mrozem.

Zabezpieczenie przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej przed mrozem.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze przypominają Odbiorcom usług o obowiązku zabezpieczenia przyłączy i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.


Brak właściwego zabezpieczenia może powodować zamarznięcie wody w przewodach wodociągowych i przerwę w jej dostawie, a w skrajnym przypadku zniszczenie wodomierza, przewodu przyłącza bądź instalacji wewnętrznej (tzw. „rozsadzenie” przez lód), powodując również niekontrolowany wyciek wody. Ponadto odbiorca poniesie koszty usunięcia uszkodzeń i skutków awarii.
Przed skutkami działania ujemnych temperatur należy chronić przyłącze wodociągowe (i kanalizacyjne) do nieruchomości, wodomierz główny i instalację wewnętrzną w budynku. Zwracamy uwagę, że wodomierze są szczególnie wrażliwe na zamarznięcie w nich wody, co powoduje najczęściej niszczące je uszkodzenie.


więcej »

Dodane 2016-11-10 19:11
Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2016 r.

więcej »

Dodane 2016-09-27 12:08
WODA PITNA Z WODOCIĄGU W STOŻNEM WARUNKOWO PRZYDATNA DO PICIA

Informujemy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze stwierdził w dniu 29.02.2016 r. warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego Zielona Góra – Stożne z powodu przekroczenie mętności (1,5 NTU przy najwyższej dopuszczalnej wartości 1 NTU).
Pod względem bakteriologicznym woda z tego wodociągu nie budzi zastrzeżeń.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

Dodane 2016-03-03 13:58

« Poprzednie 1 2 3 4 Następne »