Zastępcze punkty poboru wody

Na terenie miasta Zielona Góra zlokalizowane są 3 zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Adresy punktów poboru wody (zdroje uliczne) :

  • ul. Pod Filarami (od strony Ratusza),
  • al. Niepodległości - naprzeciw budynku nr 10 - TP S.A.,
  • al. Niepodległości - naprzeciw budynku nr 19 - Biuro Wystaw Artystycznych (BWA).

Punkty udostępniono wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).

Punkt poboru dla ludności wody ze studni głębinowej udostępnia również firma "V&S Luksusowa Zielona Góra" S.A. przy ul. Jedności 59.

Zdrój uliczny przy al. Niepodległości