Archiwalne taryfy 2016

Taryfy dla miasta Zielona Góra

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXIX.320.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23.02.2016 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

1) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

- 4,22 zł za 1 m3 - netto,
 - 4,56 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla gospodarstw domowych
- 6,42 zł za 1 m3 - netto
- 6,93 zł za 1 m3 - z VAT 

dla pozostałych odbiorców usług
- 6,42 zł za 1 m3 - netto
- 6,93 zł za 1 m3 - z VAT

dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,68 zł za 1 m3 - netto
- 2,89 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich grup odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,12 8,77
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,70 9,40
iii) dla odprowadzania ścieków
8,12 8,77
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,70 9,40
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,86 10,65
iii) dla odprowadzania ścieków
8,70 9,40
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,54 8,14
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,54 8,14
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
3,34 3,61
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4,50 4,86
iii) dla odprowadzania ścieków
3,34 3,61
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego 
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
9,86 10,65
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
12,18 13,15
iii) dla odprowadzania ścieków
9,86 10,65
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,54 8,14
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,54 8,14
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
4,50 4,86
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
6,82 7,37
iii) dla odprowadzania ścieków
4,50 4,86
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
11,02 11,90
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
14,50 15,66
iii) dla odprowadzania ścieków
11,02 11,90
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,54 8,14
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,54 8,14
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
5,66 6,11
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,14 9,87
iii) dla odprowadzania ścieków
5,66 6,11

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 153 zł netto za jedno przyłączenie; 165,24 zł brutto za jedno przyłączenie.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich  Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.  w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informuje, że Rada Miasta Zielona Góra podjęła Uchwałę nr XXIX.321.2016 z 23.02.2016 r. o dopłacie w wysokości 0,85 zł do ceny  netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Miasta Zielona Góra. Od 1 kwietnia 2016 roku  dla gospodarstw domowych z uwzględnieniem dopłaty cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków wyniesie netto 5,57 zł, tj. 6,02 zł brutto.

 

Taryfy dla gminy Świdnica

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 02.03.2016 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie gminy Świdnica taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

1) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

- 4,22 zł za 1 m3 - netto,
 - 4,56 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla gospodarstw domowych
- 6,42 zł za 1 m3 - netto
- 6,93 zł za 1 m3 - z VAT 

dla pozostałych odbiorców usług
- 6,42 zł za 1 m3 - netto
- 6,93 zł za 1 m3 - z VAT

dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,68 zł za 1 m3 - netto
- 2,89 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich grup odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,12 8,77
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,70 9,40
iii) dla odprowadzania ścieków
8,12 8,77
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,70 9,40
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,86 10,65
iii) dla odprowadzania ścieków
8,70 9,40
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,54 8,14
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,54 8,14
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
3,34 3,61
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4,50 4,86
iii) dla odprowadzania ścieków
3,34 3,61
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego 
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
9,86 10,65
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
12,18 13,15
iii) dla odprowadzania ścieków
9,86 10,65
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,54 8,14
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,54 8,14
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
4,50 4,86
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
6,82 7,37
iii) dla odprowadzania ścieków
4,50 4,86
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
11,02 11,90
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
14,50 15,66
iii) dla odprowadzania ścieków
11,02 11,90
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,54 8,14
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,54 8,14
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
5,66 6,11
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,14 9,87
iii) dla odprowadzania ścieków
5,66 6,11

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 153 zł netto za jedno przyłączenie; 165,24 zł brutto za jedno przyłączenie.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich  Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.  w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

 

Do pobrania:

Komunikat Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Zielona Góra w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
Komunikat Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Świdnica w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
UCHWAŁA NR XXIX.320.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Miasta Zielona Góra na okres: od dnia 01 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR XXI/119/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Świdnica.