Archiwalne taryfy 2015

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr X.50.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25.02.2015 r. i na podstawie Uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 25.02.2015 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra i gminy Świdnica  taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

1) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

- 4,02 zł za 1 m3 - netto,
 - 4,34 zł za 1 m3 - z VAT

2) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

dla gospodarstw domowych
- 5,30 zł za 1 m3 - netto
- 5,72 zł za 1 m3 - z VAT 

dla pozostałych odbiorców usług
- 6,27 zł za 1 m3 - netto
- 6,77 zł za 1 m3 - z VAT

dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
- 2,68 zł za 1 m3 - netto
- 2,89 zł za 1 m3 - z VAT

3) Opłaty abonamentowe dla wszystkich grup odbiorców:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Stawka opłaty
netto brutto
1. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla półmiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
7,73 8,35
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,28 8,94
iii) dla odprowadzania ścieków
7,73 8,35
2. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
8,28 8,94
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
9,38 10,13
iii) dla odprowadzania ścieków
8,28 8,94
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,18 7,75
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,18 7,75
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
3,18 3,43
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
4,28 4,62
iii) dla odprowadzania ścieków
3,18 3,43
3. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego 
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
9,38 10,13
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
11,58 12,51
iii) dla odprowadzania ścieków
9,38 10,13
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,18 7,75
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,18 7,75
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
4,28 4,62
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
6,48 7,00
iii) dla odprowadzania ścieków
4,28 4,62
4. Wszyscy odbiorcy stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę dla trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego
w zł
1. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
 
i) dla dostarczania wody
10,48 11,32
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
13,78 14,88
iii) dla odprowadzania ścieków
10,48 11,32
2. odbiorca usług rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
7,18 7,75
3. odbiorca usług korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
7,18 7,75
4. odbiorca usług rozliczany na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz gmina pobierająca wodę na cele wymienione w art. 22 ustawy
 
i) dla dostarczania wody
5,38 5,81
ii) dla dostarczania wody i odprowadzania ścieków
8,68 9,37
iii) dla odprowadzania ścieków
5,38 5,81

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe.

4) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

5) Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 153 zł netto za jedno przyłączenie; 165,24 zł brutto za jedno przyłączenie.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich  Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.  w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki , przy ul. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

Do pobrania:

Komunikat Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Zielona Góra i gminy Świdnica
UCHWAŁA NR X.50.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR X.50.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Zielona Góra
UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Świdnica