Archiwalne taryfy 2011

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Zielona Góra

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Zielona Góra

Teksty taryf zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej Górze.

 

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie  Wodociągi  i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr VII.62.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2.03.2011 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie miasta Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r.

Taryfa - zestawienie cen

1) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

a) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców:

- 3,47 zł za 1 m3   - netto,
 - 3,75 zł za 1 m3 - z VAT

b) Stawki opłaty abonamentowej, (stałej), dla wszystkich grup odbiorców:

 • opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
  • zapotrzebowanie małe
   - 2,38 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 2,57 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT
  • zapotrzebowanie duże
   - 6,66 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 7,19 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT
 • opłata abonamentowa za rozliczenie i odczyt wodomierza dodatkowego dla wszystkich grup odbiorców:
  - 7,50 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - netto
  - 8,10 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - z VAT

2) Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

a) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

 • dla gospodarstw domowych
  - 4,21 zł za 1 m3 - netto
  - 4,55 zł za 1 m3 - z VAT 
 • dla pozostałych odbiorców usług
  - 5,44 zł za 1 m3 - netto
  - 5,88 zł za 1 m3- z VAT
 • dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
  - 2,33 zł za 1 m3 - netto
  - 2,52 zł za 1 m3- z VAT

b) Stawki opłaty abonamentowej, (stałej), dla wszystkich grup odbiorców:

 • opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
  • zapotrzebowanie małe
   - 2,38 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 2,57 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT
  • zapotrzebowanie duże
   - 6,66 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 7,19 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT

W ramach wszystkich grup odbiorców wyodrębniono 2 podgrupy odbiorców w zależności od wymaganego przez nich zapotrzebowania na przepustowość przyłącza kanalizacyjnego, urządzeń pomiarowych i wodomierza:

 • zapotrzebowanie małe - odbiorcy u których przepływ nominalny przyrządu pomiarowego nie przekracza 2,5 m3/h
 • zapotrzebowanie duże - odbiorcy u których przepływ nominalny przyrządu pomiarowego  przekracza 2,5 m3/h

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Od odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody opłatę abonamentową za gotowość pobiera się jak od odbiorców, u których przepływ nominalny przyrządu pomiarowego nie przekracza 2,5 m3/h.

Opłaty abonamentowe regulowane są przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

3) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

4)Wprowadza się opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z § 5 pkt.7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 150 zł za jedno przyłączenie. Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-VAT w wysokości określonej przepisami.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, przy al. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

K O M U N I K A T
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie  Wodociągi  i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie Uchwały Nr V.44.2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 4.03.2011 r. ogłaszamy obowiązującą na terenie gminy Zielona Góra taryfę, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie 1 roku, od 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r.

Taryfa - zestawienie cen

1) Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

a) Cena  za dostarczanie wody obowiązująca dla wszystkich odbiorców :

- 3,47 zł za 1 m3 - netto,
 - 3,75 zł za 1 m3 - z VAT

b) Stawki opłaty abonamentowej, (stałej), dla wszystkich grup odbiorców:

 • opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
  • zapotrzebowanie małe
   - 2,38 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 2,57 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT
  • zapotrzebowanie duże
   - 6,66 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 7,19 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT
 • opłata abonamentowa za rozliczenie i odczyt wodomierza dodatkowego dla wszystkich grup odbiorców:
  - 7,50 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - netto
  - 8,10 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy - z VAT

2) Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

a) Cena za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

 • dla gospodarstw domowych
  - 4,21 zł za 1 m3 - netto
  - 4,55 zł za 1 m3 - z VAT 
 • dla pozostałych odbiorców usług
  - 5,44 zł za 1 m3 - netto
  - 5,88 zł za 1 m3 - z VAT
 • dla  odbiorców usług odprowadzających ścieki bezpośrednio do kolektora otwartego
  - 2,33 zł za 1 m3 - netto
  - 2,52 zł za 1 m3 - z VAT

b) Stawki opłaty abonamentowej, (stałej), dla wszystkich grup odbiorców:

 • opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
  • zapotrzebowanie małe
   -
   2,38 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 2,57 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT
  • zapotrzebowanie duże
   -
   6,66 zł /odbiorcę/miesiąc - netto
   - 7,19 zł /odbiorcę/miesiąc - z VAT

W ramach wszystkich grup odbiorców wyodrębniono 2 podgrupy odbiorców w zależności od wymaganego przez nich zapotrzebowania na przepustowość przyłącza kanalizacyjnego, urządzeń pomiarowych i wodomierza:

 • zapotrzebowanie małe - odbiorcy u których przepływ nominalny przyrządu pomiarowego nie przekracza 2,5 m3/h
 • zapotrzebowanie duże - odbiorcy u których przepływ nominalny przyrządu pomiarowego  przekracza 2,5 m3/h

Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich grup odbiorców, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Od odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody opłatę abonamentową za gotowość pobiera się jak od odbiorców, u których przepływ nominalny przyrządu pomiarowego nie przekracza 2,5 m3/h.

Opłaty abonamentowe regulowane są przez odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

3) Wprowadza się stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o.

4)Wprowadza się opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z § 5 pkt.7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf  oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886).

Stawka opłaty wynikająca z kosztów przyłączenia do urządzenia wodociągowego lub urządzenia kanalizacyjnego wynosi 150 zł za jedno przyłączenie. Podana stawka opłaty jest stawką netto, należy doliczyć do niej podatek od towarów i usług-VAT w wysokości określonej przepisami.

Tekst taryfy został zamieszczony na stronie internetowej "Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji" Sp. z o.o. w Zielonej Górze www.zwik.zgora.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, przy al. Zjednoczenia 110 A w Zielonej Górze.

Do pobrania:

Miasto Zielona Góra - Komunikat o taryfach
Gmina Zielona Góra - Komunikat o taryfach