Aktualne taryfy

Taryfy dla miasta Zielona Góra

OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328, 1566, 2180), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że w dniu 21-05-2018 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RET.070.166.2018.AR z dnia 26-04-2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 29 maja 2018 r.

Do pobrania:

Decyzja WR.RET.070.166.2018.AR
Postanowienie WR.RET.070.166.2018.AR

Taryfy dla gminy Świdnica

OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" w Zielonej Górze

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328, 1566, 2180), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że w dniu 21-05-2018 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RET.070.167.2018.AR z dnia 26-04-2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 29 maja 2018 r.

Do pobrania:

Decyzja WR.RET.070.167.2018.AR
Postanowienie WR.RET.070.167.2018.AR