Podaj odczyt e-mailem

Z tej strony można wysłać bezpośrednio do Wydziału Sprzedaży odczyty wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy.

Uwaga! Odczyt wodomierza (wodomierzy) należy przesłać tylko wówczas, gdy wolą Odbiorcy jest dokonanie na jego podstawie rozliczenia wody i/lub ścieków oraz wystawienie faktury z taryfową opłatą abonamentową. Faktura może wówczas obejmować czas krótszy, niż ustalony w umowie okres rozliczeniowy.

 

Proszę wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk "Wyślij odczyty".

Należy wpisać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Nazwisko i imię (lub nazwa firmy):  
Kod Klienta (z faktury):  
Data wykonania odczytów:  
    Nr fabr. wodomierza:   Wskazanie (z dokł. do 1 m3):
Wodomierz 1 (główny):     m3
Wodomierz 2 (podlicznik):     m3
Wodomierz 3 (podlicznik):     m3
Uwagi:  
 


Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi  01871 m3