Odczyty wodomierzy

     Wodomierze główne w domach mieszkalnych odczytywane są przez pracowników Spółki co dwa miesiące. W pozostałych nieruchomościach co 1 miesiąc.

     Spółka zatrudnia sześciu odczytywaczy, którzy odczytują wodomierze według ustalonych, powtarzalnych tras.
Odczyty wykonywane są w dni robocze. Każdy odczytywacz na życzenie Klienta winien okazać legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do wykonywania odczytów podpisane przez Prezesa Spółki.

Jeżeli odczytywacz nie zastanie Klienta w domu, to zostawia powiadomienie.
Prosimy wówczas o podanie nam telefonicznie aktualnego odczytu wskazań wodomierza.
Prosimy o podawanie odczytów wyłącznie wtedy, gdy odczytywacz nie zastanie Państwa w domu.

Odczyty należy podawać do Wydziału Sprzedaży Spółki:

w dni robocze w godz. od 6:45 do 14:30
tel. 68 4519 320, 68 4519 324, fax: 68 4519 323

osobiście lub pocztą elektroniczną - e-mail: poczta@zwik.zgora.pl

Podaj odczyt e-mailem

Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu.

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.


Przykład: Prawidłowy odczyt dla pokazanego wyżej wodomierza wynosi  01871 m3

Odczytywacze Spółki nie wystawiają rachunków i nie pobierają od Klientów wpłat gotówkowych za wodę lub ścieki!