Zmiana adresu poczty e-mail dla udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)

Z tej strony mogą Państwo wysłać zgłoszenie zmiany adresu poczty e-mail dla udostępniania faktur Odbiorcy usług w formie elektronicznej (e-faktury). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do Wydziału Sprzedaży Spółki z o.o. "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja".

Prosimy wypełnić poniższe pola i nacisnąć przycisk "Wyślij".

Nazwisko i imię (lub nazwa firmy):  
Adres (ulica nr domu/nr lokalu, miejscowość):  
Nowy adres e-mail:  
Kod Klienta (z faktury):  
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
(uprawnionej do zgłoszenia):
 
Uwagi:  
Akceptuję udostępnianie przez ZWiK Sp. z o.o. faktur Odbiorcy usług zaopatrzenia
w wodę
i/lub odprowadzania ścieków w formie elektronicznej na wskazany adres
poczty e-mail.

Do pobrania:

Zmiana adresu e-mail dla e-faktury
Zasady udostępniania e-faktury