Cofnięcie akceptacji udostępniania faktur w formie elektronicznej (e-faktury)

Zgłoszenie cofnięcia akceptacji udostępniania faktur Odbiorcy usług w formie elektronicznej (e-faktury) należy zgłosić pocztą e-mail na adres poczta@zwik.zgora.pl lub pisemnej, np. korzystając z formularza " Cofnięcie akceptacji udostępniania e-faktury".

Należy podać informacje:

  • Imię i nazwisko (lub nazwa firmy),
  • Adres (miejscowość,  ulica nr domu/nr lokalu),
  • Adres e-mail,
  • Kod Klienta (z faktury),
  • Osoba zgłaszająca (uprawniona).

Do pobrania:

Cofnięcie akceptacji udostępniania e-faktury
Zasady udostępniania e-faktury